Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
 • Ook in Nederland is racisme structureel

  De dood van George Floyd door toedoen van een witte politieman heeft in de VS tot felle protesten geleid. In meerdere Amerikaanse steden zijn deze week duizenden mensen de straat …

 • Hoe houd je rekening met cultuurverschillen in de zorg?

  In mijn praktijk komt een patiënt met overgewicht en diabetes type 2. De patiënt heeft Marokkaanse roots. Ik vraag hem, net zoals ik bij alle patiënten doe: “Wat denkt u …

 • Dubbele nationaliteit? Dubbel verdacht!

  Artikel 1 van de Grondwet stelt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond …

 • Onderwijs mag geen intolerantie prediken

  Kinderen op een aantal salafistische moskeescholen leren dat ze afstand moeten nemen van niet-gelovigen, blijkt uit een recent onderzoek van NRC en Nieuwsuur.

 • Waarom is RADAR kritisch op TU Eindhoven

  De TU Eindhoven wil meer vrouwen aanstellen in wetenschappelijke functies en heeft zich voorgenomen om 150 nieuwe vacatures uitsluitend open te stellen voor vrouwen. Waarom heeft RADAR het College voor de Rechten van de Mens gevraagd een oordeel uit te spreken over dit beleid?

 • Opinie: Tweespalt of hoop?

  “Mijn ouders en Teun zijn door economische crisisjaren in hun politiek denken verkrampt en meegesleurd in een fascistische ordening en rassentheorieën. Maar het simpel denken aan hun schuld is toch te oppervlakkig. Moeten wij het niet zoeken bij hun inspirators met hun verziekte breinen?”

 • Hoe staat jouw buurt ervoor?

  Wil je weten hoe het gaat met de buurt waar je woont of werkt? Het Rotterdamse Wijkprofiel laat het zien. Het Wijkprofiel verbindt harde cijfers met de beleving van Rotterdammers.

 • Rotterdam over 20 jaar is…

  Op 3 maart 2016 organiseerde de gemeente Rotterdam een ochtend met als thema: ‘Toekomstverkenning Sociaal Domein’. Hoe ziet de stad er over 20 jaar uit?

 • Een nieuwkomer krijgt een huis, maar zoekt een thuis.

  Tienduizenden vluchtelingen meldden zich dit najaar aan de Europese grenzen. Een onbekend aantal overleefde de overtocht niet. De roep om opvang van vluchtelingen verdeelde niet alleen de Europese lidstaten. Voor en tegenstanders troffen elkaar in Oranje, Woerden, Steenbergen en de Rotterdamse Beverwaard.