Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Ook in Nederland is racisme structureel

De dood van George Floyd door toedoen van een witte politieman heeft in de VS tot felle protesten geleid. In meerdere Amerikaanse steden zijn deze week duizenden mensen de straat op gegaan. Ook in Nederland wordt deze week gedemonstreerd uit solidariteit met de betogers in de VS en om een statement te maken tegen racisme. Want ook al kijken we met afschuw naar die Amerikaanse taferelen, ook in ons eigen land zijn er structurele vormen van racisme en discriminatie.

De relatie tussen de politie en minderheidsgroepen is moeilijk en soms problematisch. Allerlei onderzoek, waaronder dat van RADAR en van de Rijksoverheid, wijst erop dat Nederlandse politieagenten Nederlanders van kleur vaker controleren en om hun ID vragen dan witte Nederlanders terwijl daar geen objectieve reden voor is. Onderzoek wijst er ook op dat het vertrouwen onder minderheden in de politie laag is.

Het wantrouwen van het gezag manifesteert zich niet alleen op straat, maar ook op luchthavens, waar de Koninklijke Marechaussee mede controleert op basis van (vermeende) etniciteit. Onlangs heeft RADAR daarom samen met andere organisaties een rechtszaak aangespannen tegen de wijze hoe de Koninklijke Marechaussee reizigers controleert.

Dan zijn er nog de wantoestanden bij de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst onlangs toegaf dat het feit dat mensen een dubbele nationaliteit hebben voldoende reden was om hen extra te controleren. Diverse mensen van niet-Nederlandse herkomst waren daar de dupe van.

En dan hebben we het nog niet gehad over het grote aantal makelaars dat geen probleem ziet om gehoor te geven aan discriminatoire en racistische wensen van woningeigenaren (woningmarktdiscriminatie) of onderzoek dat aantoont dat arbeidsmarktdiscriminatie nog altijd een groot probleem is. Als je een zogenaamd niet-Nederlands klinkende naam hebt of een andere dan witte huidskleur, wordt de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek een stuk kleiner.

Het is goed dat in meerdere Nederlandse steden gedemonstreerd wordt tegen racisme in de VS en in Nederland. RADAR steunt deze protesten (met inachtname van de regels vanuit het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan), maar het is ook belangrijk dat racisme en discriminatie structurele aandacht krijgen en dat er structurele oplossingen komen, die verder gaan dan protesten op social media en op straat.

Publicaties