Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Wetgeving

Wet en regelgeving gelijke behandeling

De meeste mensen weten dat discriminatie verboden is en dat een ieder recht heeft op gelijke behandeling. Dit uitgangspunt is stevig verankerd in wet- en regelgeving. Wil je weten in welke wetten en overheidsregels dit is vastgelegd, dan vindt je hier een overzicht met een korte toelichting. Heb je behoefte aan meer informatie die is toegesneden op jouw situatie neem dan contact op met RADAR.

Artikel 1 van de grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1 is een algemene bepaling waarin wordt geregeld dat de overheid burgers niet mag discrimineren. Het recht op gelijke behandeling, zowel tussen overheid als burgers als door burgers onderling, is verder uitgewerkt in de onderstaande wetten.

Algemene wet gelijke behandeling

Verbiedt discriminatie op grond van:

 • ras, afkomst
 • godsdienst/levensovertuiging
 • geslacht: man, vrouw, transgender
 • zwangerschap
 • nationaliteit
 • Seksuele gerichtheid (hetero-, homo of biseksuele gerichtheid)
 • politieke gezindheid
 • burgerlijke staat

De Algemene wet gelijke behandeling biedt bescherming tegen discriminatie op terreinen:

 • Arbeid: bijvoorbeeld op de werkvloer en bij werving en selectie
 • Goederen en diensten : zoals onderwijs ,verzekeringen, winkelen
 • Het vrije beroep: freelancers en ondernemers
 • Lidmaatschap van vakbond of vereniging van beroepsgenoeten
 • Sociale bescherming.  

Lees de volledige tekst van de Algemene wet gelijke behandeling.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wie gediscrimineerd wordt op basis van een beperking of chronische ziekte, kan verzoeken om een aanpassingen. Deze wet verplicht om (redelijke) aanpassingen te doen. Alle personen met een langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking vallen onder deze wet.

De wet geldt voor de terreinen:

 • Arbeid
 • Het vrije beroep
 • Lidmaatschap van een vakbond of vereniging van beroepsgenoten
 • Onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs (niet voor het speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.
 • Wonen
 • Openbaar vervoer
 • Goederen en diensten

Lees de volledige tekst van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

Op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs mag geen onderscheid gemaakt worden naar leeftijd. Wie te oud of juist te jong wordt bevonden, kan een beroep doen op deze wet.

Lees de volledige tekst van de Wet gelijke behandeling op grond  van leeftijd bij arbeid.

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Werkgevers mogen geen verschil maken tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bij arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, bevordering en ontslag. Zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers kunnen een beroep doen op deze wet.

Lees de volledige tekst van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd.

Werknemers met een tijdelijke contract moeten dezelfde behandeling krijgen als werknemers met een vast contract. Uitzondering hierop is alleen mogelijk als daar een goede reden voor bestaat.

Lees de volledige tekst van de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd.

Wetboek van Strafrecht

Van discriminatie kan ook aangifte worden gedaan bij de politie. In het Wetboek van Strafrecht is discriminatie strafbaar gesteld. De artikelen 137c, d, e, f en g, en 429quater van het Wetboek van Strafrecht verbieden onder andere belediging, aanzetten tot haat en weigering van goederen en diensten. Na politie-onderzoek beslist de Officier van Justitie of een zaak voor de rechter gebracht wordt.