Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Rotterdam voorbij discriminatie

De gemeente Rotterdam, RADAR en Art.1 werken sinds april 2021 aan het tweejarige project Rotterdam voorbij discriminatie.

‘Rotterdam voorbij discriminatie’ richt zich op discriminatie-ervaringen van Rotterdammers uit drie gemeenschappen: de islamitische gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de zwarte gemeenschap. Deze groepen hebben relatief vaker te maken met discriminatie. Uiteraard zijn er binnen de gemeenschappen allerlei verschillen op het gebied van etniciteit, achtergrond, sociaaleconomische status, huidskleur enzovoort en zijn er meerdere ‘gemeenschappen’ te identificeren. Ook kan iemand tot meerdere groepen behoren.

Drie gemeenschappen

Voor het project organiseren de gemeente, RADAR en Art. 1 bijeenkomsten, waar Rotterdammers actief bij betrokken worden. Zo worden Rotterdammers gezocht met ideeën om racisme en discriminatie tegen te gaan. Het gaat hierbij specifiek om Rotterdammers die behoren tot de drie groepen, of zich identificeren met deze groepen:

 • Zwarte gemeenschap
  Rotterdammers met een afro-Caraïbische en Afrikaanse herkomst, die te maken hebben met en/of last hebben van anti-zwartracisme. 
 • Islamitische gemeenschap
  Rotterdammers die zichzelf zien als moslim, die te maken hebben met en/of last hebben van moslimhaat en islamofobie.
 • Joodse gemeenschap
  Rotterdammers met Joodse roots, die te maken hebben met en/of last hebben van antisemitisme.

De organisaties willen samen met sleutelfiguren uit de drie gemeenschappen een bijdrage leveren aan de aanpak van discriminatie. Door binnen deze groepen en als groepen met elkaar te discussiëren, en van elkaar te leren over (gemeenschappelijke) discriminatie-ervaringen. En gezamenlijk manieren te bedenken om dit aan te pakken en te voorkomen.

Theorie bonding, bridging en linking

De theorie achter de aanpak van ‘Rotterdam voorbij discriminatie’ komt van socioloog Robert D. Putnam (2006). Zijn ‘sociale netwerktheorie’ draait om sociaal kapitaal; een totaalsysteem aan waarden, netwerken en hulpbronnen van een gemeenschap. Het stelt personen in zo’n gemeenschap in staat zich met elkaar te verbinden. Doorgaans geldt: hoe meer sociaal kapitaal, hoe meer sociale steun en deelname van individuen. Putnam stelt dat binnen sociaal kapitaal drie soorten connectiviteit bestaan: bonding, bridging en linking.

 • ‘Bonding’ verwijst naar de verbinding binnen een groep; het behoren tot een groep, het hebben van sociale contacten en de verbanden daartussen.
 • ‘Bridging’ gaat om het slaan van bruggen met ‘anderen’: sociale contacten met anderen waar iemand niet in ‘eerste graad’ toe behoort. Bijvoorbeeld contacten tussen een moslim- en een zwarte gemeenschap.
 • ‘Linking’ gaat over het grote geheel; het meedoen in een samenleving, meedoen op wijk of stadniveau, enzovoorts.

Doel van het project

Het doel van dit project is het bevorderen van gelijke behandeling van iedereen in Rotterdam. Het wil een positieve bijdrage leveren aan het goed onderling samenleven. Daarbij beoogt het project om nieuwe manieren te vinden die eraan kunnen bijdragen dat discriminatie vermindert.

De subdoelen zijn:

 1. Beter zicht te krijgen op de impact die discriminatie heeft op verschillende lokale gemeenschappen.
 2. Individuen en gemeenschappen te versterken in het zelf tegengaan van discriminatie.
 3. Bruggen te bouwen tussen verschillende Rotterdamse gemeenschappen.
 4. Een publiek-private aanpak te ontwikkelen waarbij gemeente en lokale gemeenschappen gezamenlijk wegen vinden om discriminatie te signaleren, voorkomen en bestrijden.

Meer informatie

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt het Programma Rechten, gelijkheid en burgerschap (2014-2020) van de Europese Unie. Op deze webpagina wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie op deze website.

Volg Rotterdam Voorbij Discriminatie op Twitter en Linkedin.

Publicaties Rotterdam voorbij discriminatie