Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Ervaringen met en impact van discriminatie en racisme in drie Rotterdamse gemeenschappen

Rotterdam voorbij Discriminatie is gestart vanuit het vertrouwen dat een effectieve aanpak van discriminatie en racisme is gebaat bij het versterken van de capaciteit van de mensen die erdoor worden getroffen. Het begrippenkader van Putnam, gebouwd rondom de notie van sociaal kapitaal, leek daarvoor op voorhand de juiste middelen te bieden.

Dat is voor een belangrijk deel uitgekomen, zeker waar het persoonlijke groei betrof van de betrokken ambassadeurs en ontwikkeling van hun samenwerking, met als resultaat de agenda voor de bestrijding van racisme en discriminatie in Rotterdam. Het project dat een looptijd had van tweeëneenhalf jaar was een proces van vallen en opstaan, van ontwerpen, soms een verkeerd pad inslaan, teruggaan naar de ambassadeurs, stilstaan en hernemen om uiteindelijk de best haalbare aanpak te ontwikkelen. De inzet en het vertrouwen van de ambassadeurs van de drie gemeenschappen was daarin van grote betekenis. Zij hebben zich zonder terughoudendheid ingezet voor hun eigen gemeenschap en voor elkaar om verandering te brengen voor een beter Rotterdam. Dank voor hun inzet en draagkracht die zij de afgelopen jaren lieten zien die het mogelijk maakten voorwaarts te bewegen In een veld van pijnlijke ervaringen en confrontaties waarin wij hen vroegen om vertrouwen dat elders zo vaak was beschaamd.

Dank ook aan de teamleden van de gemeente Rotterdam, van RADAR en van Art. 1 die de bijeenkomsten voorbereidden en begeleidden, en die dat deden met grote toewijding. Ze onderscheidden zich door betrokkenheid, zorg en inzet van al hun competenties en vakkennis. Tot slot wil ik ook de Europese Unie danken die vertrouwen stelde in onze aanpak en bereid was een belangrijk bijdrage te leveren aan de financiële realisatie van het project. Ik hoop dat de werkwijze die we in Rotterdam hebben ontwikkeld een voorbeeld zal zijn dat tot navolging leidt in de strijd tegen racisme en discriminatie in de steden in Europa, waarbij empowerment en capaciteitsontwikkeling centraal staan.

In dit document vatten wij de onderzoeksresultaten samen die sinds 2021 zijn verzameld. Samen met de antidiscriminatieagenda, de methodiek en de evaluaties zijn dit de dragende documenten van het project die terug te vinden zijn op de website https://radar.nl/rotterdam-voorbij-discriminatie/