Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Gemeenten

Antidiscriminatiebeleid gemeenten

De Wet Gemeentelijke AntiDiscriminatieVoorzieningen is sinds 2009 in werking. De wet verplicht gemeenten om burgers toegang te geven tot een antidiscriminatievoorziening en de registratie van incidenten te regelen.

Op deze pagina is alle informatie samengebracht die een ambtenaar of bestuurder nodig heeft bij beheer van het antidiscriminatiedossier.

Wet- en regelgeving

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders ingezetenen toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening. De regels betreffende de inrichting van en de onafhankelijke bijstandsverlening door antidiscriminatievoorzieningen alsmede de verslaglegging over de door de antidiscriminatievoorziening geregistreerde klachten door gemeenten, zijn vastgelegd in het Besluit van 25 augustus 2009.

Minimumpakket RADAR

RADAR levert voor de burgers van de aangesloten gemeenten diensten, waarmee deze gemeenten voldoen aan de Wet Gemeentelijke Anti-Discriminatievoorzieningen:

  • Een meldpunt voor klachten en meldingen met betrekking tot discriminatie (40 uur per week telefonisch te bereiken; buiten kantooruren per e-mail/internet. Bezet met gespecialiseerde krachten).
  • Registratie van de bij het meldpunt gemelde klachten en meldingen op de door het Rijk vereiste wijze.
  • Contacten met politie en OM met betrekking tot discriminatie in het Regionaal Discriminatie Overleg.
  • Jaarlijks per gemeente een overzicht van opgenomen klachten met betrekking tot die gemeente, ter beschikking gesteld aan het college van B&W, wederom conform rijkseisen.

Werkgebied RADAR

RADAR vervult de wettelijke taak van antidiscriminatievoorziening voor 53 gemeenten, met in totaal 3,2 miljoen inwoners. Bekijk het overzicht van gemeenten die bij RADAR zijn aangesloten.