Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Discriminatie

Werd jouw contract niet verlengd omdat je zwanger werd? Is jou de toegang geweigerd tot een discotheek vanwege je huidskleur? Word jij op straat uitgescholden om je seksuele gerichtheid? RADAR adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. 

Meld direct discriminatie

Wil je direct een melding doen? Gebruik dan de knop ‘Meld Discriminatie’ hieronder. Wil je meer weten over discriminatie? Of wil je weten hoe wij met een melding omgaan? Lees dan verder. De meldknop blijft altijd rechts in beeld.

Wat is discriminatie?

Discriminatie kent vele vormen en soorten. Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

RADAR opereert in het gebied tussen de norm en de weerbarstige praktijk. In de praktijk kan namelijk iedereen tegen discriminatie aanlopen. Iedereen behoort immers in een bepaalde situatie weleens tot een minderheid. In die zin heeft iedereen belang bij voorkoming en bestrijding van discriminatie en uitsluiting.

Discriminatiegronden

Er zijn verschillende ‘gronden’ waarop gediscrimineerd kan worden. In de wet zijn de volgende gronden vastgelegd: ras (huidskleur, afkomst), leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort arbeidscontract en arbeidsduur.

Discriminatieterreinen

Discriminatie vindt plaats op verschillende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt, het sportveld of in de openbare ruimte. Wat op het ene terrein duidelijk als discriminatie beschouwd wordt, kan op een ander terrein niet strafbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd: de Wet gelijke behandeling is met betrekking tot leeftijd alleen van toepassing op de terreinen arbeid, vakbond en onderwijs. Meer informatie vind je op onze thema-pagina’s.

Cijfers over discriminatie

Discriminatie komt vaak voor, maar hoe vaak precies is lastig in te schatten. Lang niet alle gevallen en gevoelens van discriminatie worden immers gemeld. Ieder jaar publiceert RADAR in samenwerking de politie de Monitor Discriminatie. Deze publicatie geeft een totaaloverzicht van meldingen bij verschillende meldpunten en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten.

Discriminatie melden helpt!

Laat discriminatie niet over je kant gaan. Melden helpt altijd. Je kan je verhaal kwijt bij onze gespecialiseerde klachtbehandelaars die samen met jou op zoek gaan naar een passende oplossing: van bemiddeling tot ondersteuning bij het aanvragen van een oordeel door het College voor de Rechten van de Mens.

Veelgestelde vragen

Artikel 1

  • “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

    Artikel 1 van de Grondwet

Behaalde resultaten

Word jij gediscrimineerd?

Onze gespecialiseerde klachtbehandelaars kunnen een luisterend oor bieden en helpen om jouw situatie te verbeteren.