Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Vrouw onterecht geweigerd in Tilburgse bieb

Bibliotheek Midden-Brabant mag vrouw in scootmobiel niet weigeren

De Bibliotheek Midden-Brabant heeft een vrouw gediscrimineerd door haar de toegang tot bibliotheek Wagnerplein in Tilburg te weigeren, omdat zij vanwege haar lichamelijke beperking genoodzaakt is zich in de bibliotheek met haar scootmobiel te verplaatsen. Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) in het vandaag gepubliceerde oordeel, naar aanleiding van de procedure die antidiscriminatiebureau RADAR namens de vrouw startte.

Scootmobiel niet toegestaan vanwege veiligheid

Bibliotheek Midden-Brabant had de vrouw laten weten scootmobielen niet toe te staan vanwege de veiligheid van medebezoekers en omdat scootmobielen schade kunnen toebrengen aan het materieel van de bibliotheek. Het College oordeelde dat Bibliotheek Midden-Brabant onvoldoende argumenten aandraagt om aan te tonen dat de veiligheid en gezondheid van medebezoekers in gevaar zou komen. Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat schade aan het materieel geriskeerd wordt. Het toelaten van de vrouw in haar scootmobiel is volgens het College geen onevenredig grote belasting voor de bibliotheek.

De alternatieven die Bibliotheek Midden-Brabant bood volstaan niet, zo oordeelt het College. Voorgesteld werd dat de vrouw kan overstappen in een handbewogen rolstoel, maar dit is vanwege haar lichamelijke beperking erg moeilijk en ze is niet in staat zichzelf voort te bewegen. Bibliotheek Midden-Brabant bood aan dat een medewerker haar kan duwen. Volgens het College is daarmee echter haar autonomie in het geding. De Wet gelijke behandeling stelt dat ieder mens in staat moet worden gesteld aansluitend bij haar mogelijkheden autonoom te zijn.

Het College stelt dat in dergelijke situaties de individuele situatie van een bezoeker met een beperking onderzocht dient te worden. In dit geval dient Bibliotheek Midden-Brabant serieus te onderzoeken of aan het verzoek om de bibliotheek in een scootmobiel te bezoeken tegemoet gekomen kan worden. Het College is van mening dat dit in onvoldoende mate is onderzocht. Het College merkt hierbij op dat Bibliotheek Midden-Brabant te veel lijkt uit te gaan van de vraag of een scootmobiel binnen de bibliotheek voor iedereen toegestaan moet zijn, in plaats van te zoeken naar een op het individu gerichte oplossing.

Structurele verbetering toegankelijkheid bibliotheek

Naar aanleiding van het oordeel heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de vrouw, Bibliotheek Midden-Brabant en RADAR. Bibliotheek Midden-Brabant heeft laten weten het oordeel te begrijpen en de vrouw met haar scootmobiel toe te willen laten tot bibliotheek Wagnerplein. Daarnaast kunnen personen in vergelijkbare situaties een medewerker aanspreken in bibliotheek Wagnerplein om de mogelijkheden voor toegang te bespreken. Hiermee heeft deze individuele melding bijgedragen aan een structurele verbetering van de toegankelijkheid van de bibliotheek.

Lees het volledige oordeel van het College voor de Rechten van de Mens