Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Klachtenregeling

Heb je een klacht over de behandeling van jouw discriminatiemelding?

RADAR zet zich in om jouw discriminatieklacht of – melding zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wat kun je in dat geval doen?

 1. Ga in gesprek met de betrokken medewerker en geef aan wat de klacht is. Je kunt samen op zoek gaan naar een oplossing.
 2. Vraag om een gesprek met de leidinggevende van de medewerker. De leidinggevende gaat samen met jou op zoek naar een manier om de zaak naar tevredenheid te behandelen.

Wanneer een gesprek je onvrede niet wegneemt of als er geen gesprek mogelijk is, dan kun je een officiële klacht indienen bij de raad van bestuur van RADAR. Je kunt een brief sturen naar

Stichting RADAR, t.a.v. raad van bestuur, Postbus 1812, 3000  BV Rotterdam

Of stuur een e-mail naar: [email protected]

Wat moet er minimaal in de klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. De naam van de medewerker die jouw zaak heeft behandeld
 5. Korte omschrijving van de klacht

Mondeling

Mocht je vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn jouw klacht schriftelijk in te dienen, dan kun je een afspraak maken bij een RADAR-vestiging bij jou in de buurt.

Wat gebeurt er met je klacht

Nadat RADAR jouw klacht heeft ontvangen, krijg je binnen tien werkdagen een bewijs van ontvangst toegezonden. De raad van bestuur heeft daarna vier weken de tijd om jouw klacht te (laten) onderzoeken. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met je opgenomen en/of word je uitgenodigd voor een gesprek.

Uiterlijk acht weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op jouw klacht van de raad van bestuur.

Neemt RADAR alle klachten in behandeling?

Alle klachten worden in behandeling genomen mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zaak waarover de klacht gaat speelde in het afgelopen jaar.
 • De klacht heeft geen betrekking op wettelijke regels en beleid.

Klacht tegen raad van bestuur van RADAR

Als jouw klacht gericht is tegen een of beide leden van de raad van bestuur van RADAR, dan kun je je brief richten aan de raad van toezicht van RADAR. Gebruik dan dezelfde adresgegevens.

Wat moet er minimaal in je klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. Korte omschrijving van de klacht
 5. Naam van het lid van de raad van bestuur waartegen je een klacht indient

Wat gebeurt er met je klacht

Nadat RADAR jouw klacht heeft ontvangen wordt de klacht doorgezonden aan de voorzitter van de raad van toezicht. Je ontvangt van RADAR binnen tien werkdagen een schrijven waarin staat vermeld dat je klacht is ontvangen en doorgestuurd.

De voorzitter van het bestuur en/of de raad van toezicht heeft daarna zes weken de tijd om je klacht te onderzoeken. Het kan zijn dat de voorzitter je binnen deze periode uitnodigt voor een gesprek.

Uiterlijk tien weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht van de voorzitter.

Klacht indienen bij de Externe Klacht Commissie

Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst van de ingediende klacht, dan is er nog een laatste mogelijkheid om je klacht voor te leggen bij de Externe Klacht Commissie van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, waar RADAR bij aangesloten is.

Hoe en wanneer u een klacht kunt indienen bij de Externe Klacht Commissie leest u in de Klachtenprocedure Discriminatie.nl.