Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Raad van bestuur RADAR Inc.

De dagelijkse leiding van RADAR Inc. en de werkmaatschappijen antidiscriminatievoorziening RADAR, landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 en stedelijke expertisecentrum IDEM Rotterdam is in handen van de raad van bestuur, die bestaat uit een directeur-bestuurder. De raad van bestuur wordt met advies bijgestaan door een raad van toezicht, die tevens toezicht houdt op het beleid.