Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Raad van toezicht


RADAR maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc.

De raad van toezicht (rvt) van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde raad van bestuur (rvb) en staat deze bij met advies. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar. De raad vult haar taak in conform het Reglement raad van toezicht Stichting Radar Inc. en vergadert ten minste vijf keer per jaar.

De raad van toezicht is benoemd en handelt conform de geldende Governance Code. De bezoldiging van de leden is in overeenstemming met de Governance Code en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van toezicht.

De raad van toezichtleden zijn bereikbaar via het mailadres [email protected]

De voorzitter van de raad van toezicht is bereikbaar via het mailadres [email protected]