Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Publicaties

 • Factsheet discriminatie en handicap

  Afgewezen voor een baan omdat je een chronische ziekte hebt? Niet toegelaten tot een restaurant vanwege een hulphond of rolstoel? Of gelden er voor jou andere voorwaarden omdat je een …

  publicatie
 • Factsheet Transgender personen en personen met een intersekseconditie en discriminatie

  Wie zijn transgenders en personen met een intersekse conditie?  Trans personen en personen met een intersekse conditie hebben regelmatig te maken met discriminatie. Wanneer spreken we eigenlijk over discriminatie? Hoe zit …

  publicatie
 • Factsheet Discriminatie en seksuele gerichtheid

  Lhb-personen (homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele mannen) hebben, op grond van hun homo- of biseksualiteit (de juridische term daarvoor is ‘seksuele gerichtheid’). Het kan daarbij gaan om geweldsdelicten, pesterijen …

  publicatie
 • Factsheet discriminatie en sport

  Discriminatie in de sport heeft vele gezichten. Denk aan discriminerende scheldpartijen op het sportveld, aan antisemitische en racistische spreekkoren vanaf de voetbaltribune of aan iemand die een lidmaatschap geweigerd wordt …

  publicatie
 • RADAR jaarbericht 2018

  RADAR zet zich op uiteenlopende manieren in om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. In het Jaarbericht 2018 krijg je een goede indruk van onze activiteiten. Het …

  publicatie
 • Stemmingen en Koersen 2019 (deel 1)

  Klachten en meldingen van discriminatie staan niet op zichzelf maar vinden plaats in een maatschappelijke context. In deze uitgave van Stemmingen en Koersen presenteren we in vogelvlucht enkele voorvallen, discussies …

  publicatie
 • Factsheet Leeftijdsdiscriminatie

  Discriminatie op grond van leeftijd betekent dat iemand ongelijk behandeld wordt vanwege zijn of haar leeftijd. Dat kan zijn omdat iemand te oud wordt gevonden of juist te jong. ‘Oud’ …

  publicatie
 • Monitor Discriminatie 2018 Zeeland-West-Brabant

  De Monitor Discriminatie 2018 Zeeland-West-Brabant geeft een overzicht van meldingen bij meldpunten en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in 2018.

  publicatie
 • Monitor Discriminatie 2018 Rotterdam

  De Monitor Discriminatie 2018 Rotterdam geeft een overzicht van meldingen bij meldpunten en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in 2018.

  publicatie
 • Diversiteit uitgelicht

  In 2018 deed RADAR een signalenonderzoek waarbij met professionals en sleutelpersonen gesproken werd over diversiteit en gelijke behandeling in Eindhoven. De thema’s en knelpunten die hierbij naar voren kwamen, zijn …

  publicatie
 • Monitor Discriminatie 2018 Oost-Brabant

  De Monitor Discriminatie 2018 Oost-Brabant geeft een overzicht van meldingen bij meldpunten en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in 2018. Daarnaast wordt aandacht besteed aan (verzoeken om) oordelen van het College.

  publicatie
 • Stemmingen en Koersen 2018 (deel 2)

  Stemmingen en Koersen schetst de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het discriminatiebeeld in Nederland. In vogelvlucht passeren de belangrijkste publieke discussies, het overheidsbeleid en onderzoeken naar discriminatie …

  publicatie