Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Factsheet Leeftijdsdiscriminatie

Discriminatie op grond van leeftijd betekent dat iemand ongelijk behandeld wordt vanwege zijn of haar leeftijd. Dat kan zijn omdat iemand te oud wordt gevonden of juist te jong. ‘Oud’ en ‘jong’ zijn relatieve begrippen: vindt men je met 20 jaar meestal nog erg jong, in sommige situaties kan je toch te oud gevonden worden.

Sinds 1 mei 2004 is in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) van kracht. De wet is bedoeld voor mensen die gediscrimineerd worden omdat zij ergens te jong of te oud voor zijn. Leeftijd is een bijzondere discriminatiegrond. Omdat leeftijdsgrenzen in onze maatschappij soms ook heel wenselijk worden geacht (denk aan de leeftijd waarop je voor heteerst sigaretten mag kopen), wordt leeftijd niet bij voorbaat als een ‘verdachte’ grond gezien.

In deze factsheet lees je alles over leeftijdsdiscriminatie: hoe vaak komt het voor, wat is het overheidsbeleid en wat kun je doen als je met deze vorm van discriminatie te maken krijgt?