Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Methodiek Rotterdam voorbij discriminatie

Het project Rotterdam voorbij Discriminatie wil het inzicht vergroten in de ervaringen met discriminatie, uitsluiting, haatmisdrijven en haat zaaien, en racisme en de impact van die ervaringen van mensen in Rotterdam uit de Joodse gemeenschap, de Islamitische gemeenschap en de Zwarte gemeenschap. Met hun aanpak wilden de initiatiefnemers, RADAR en de gemeente Rotterdam, het sociaal kapitaal vergroten van individuen en gemeenschappen die geconfronteerd worden met racisme en discriminatie (Putnam 1993, 1994, 1995). Dit om gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen, en een toegankelijk beïnvloedingskanaal te openen richting bestuurders en de institutionele wereld in Rotterdam. Verbinding, het delen van ervaringen, het ontwikkelen van ervaringskennis en het formuleren van een handelingsperspectief moeten leiden tot empowerment van de betrokkenen. Tot slot was inzet van het project om overdraagbare methodiek te ontwikkelen om discriminatie op te sporen, te voorkomen en te bestrijden. In dit document wordt die methodiek beschreven.