Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Discriminatie woningverhuur Rotterdam aangepakt

Woningzoekenden in de vrije huursector hebben niet altijd gelijke kansen. Rotterdammers met bijvoorbeeld een Marokkaans klinkende achternaam hebben meer moeite om een huurwoning te vinden dan kandidaat-huurders met een Nederlandse achternaam. Dat blijkt uit een praktijktest, die antidiscriminatievoorziening RADAR heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam. Daaruit blijkt ook dat de selectiecriteria niet altijd bekend zijn en daardoor de toewijzing van huurwoningen ondoorzichtig is.

De ‘Veldverkenning discriminatie bij woningverhuur’ laat zien dat het risico op discriminatie groter is bij particuliere verhuurders. In tegenstelling tot sociale huurwoningen op Woonnet Rijnmond, zijn de selectiecriteria voor de toewijzing van deze huurwoningen in veel gevallen niet bekend. Uit gesprekken met makelaars blijkt dat lang niet altijd sprake is van bewuste discriminatie. Vaker zijn makelaars en verhuurders op zoek naar een goede huurder, die de huur op tijd betaalt en zorgvuldig met het pand omgaat. Maar bij de beeldvorming van die ideale huurder kunnen onbewuste vooroordelen een rol spelen. Niet alleen een migratieachtergrond, maar ook een sociaaleconomische status of het hebben van een beperking kunnen ervoor zorgen dat mensen meer moeite ervaren bij het vinden van een woning. Andersom geldt dat discriminatie lang niet altijd wordt herkend door mensen die ongelijk zijn behandeld.


Aanpak


Rotterdam omarmt de aanbevelingen van RADAR zodat huurwoningen in de vrije sector voor iedereen beschikbaar zijn. Waaronder het gereguleerd aanbieden van vrijesectorwoningen van corporaties, betere voorlichting aan zowel huurders als verhuurders en afspraken maken met de branche. De gemeente Rotterdam organiseert later dit jaar een bijeenkomst met Rotterdamse makelaars, verhuurders en corporaties. Met als inzet samenwerking om er onder meer voor te zorgen dat potentiele huurders langs dezelfde meetlat worden gelegd.


Praktijktest

Onderzoekers van RADAR reageerden van december 2019 tot februari 2020 op 86 advertenties voor Rotterdamse huurwoningen op het platform Pararius, met het verzoek om een bezichtiging. De huurwoningen bevonden zich in de prijsklasse van 720 tot 1250 euro. Telkens werden twee reacties verstuurd: een namens een kandidaat met een niet-Nederlands klinkende naam en een van een kandidaat met een Nederlands klinkende naam. In 42 gevallen kregen beide kandidaten een positieve reactie, dat wil zeggen een uitnodiging voor een bezichtiging of een verzoek om meer informatie. In 35 gevallen kregen beide kandidaten een negatieve reactie. In 9 gevallen kreeg de kandidaat met de Nederlands klinkende naam een positieve reactie terwijl de kandidaat met de Marokkaans klinkende naam een afwijzing ontving of in de meeste gevallen helemaal niks meer vernam op de reactie. Andersom waren er geen gevallen waarin alleen de kandidaat met de Marokkaans klinkende naam een positieve reactie ontving.

Publicaties