Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Veldverkenning discriminatie bij woningverhuur in Rotterdam

Behoorlijke huisvesting is een van de meest elementaire behoeften van de mens. Deze basisbehoefte is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens1 en in onze grondwet.  Mensen hebben het recht op een veilige plek om te wonen en moeten worden beschermd tegen invloeden vanbuiten, zich thuis kunnen voelen en vanuit ‘thuis’ relaties met de buitenwereld aan kunnen gaan. Het is aan de overheid om dit te verwezenlijken door voldoende huisvesting beschikbaar te stellen en de toegankelijkheid van huisvesting te garanderen. Deze toegankelijkheid staat op het spel wanneer verhuurders en tussenpartijen, zoals verhuurmakelaars, niet iedereen gelijk behandelen door sommige mensen bewust of onbewust een voorkeursbehandeling te geven en andere mensen uit te sluiten, oftewel te discrimineren.

De gemeente Rotterdam heeft RADAR gevraagd om een eerste veldverkenning over woningverhuur uit te voeren om inzicht te bieden in de situatie in de huursector, hoe het proces van verhuren eraan toe gaat, na te gaan of betrokken woningmarktpartijen met discriminerende eisen worden geconfronteerd en te inventariseren welke maatregelen passen in de Rotterdamse situatie. Ook is expliciet gevraagd om na te gaan op welke wijze eventuele praktijktesten of mystery guests bij discriminatie bij woningverhuur in te zetten zijn in Rotterdam. Dit rapport is het resultaat van deze veldverkenning. Op basis van de uitkomsten uit dit rapport kunnen de volgende fasen van de Rotterdamse aanpak worden geconcretiseerd en ingevuld.