Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Arbeidsmarkt

Marc wordt eerder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan Mohammed, (verkapte) leeftijdseisen in vacatures, vrouwen van wie de carrière op een zijspoor raakt vanwege een kinderwens of zwangerschap. We vinden dat mensen op de arbeidsmarkt beoordeeld moeten worden op hun competenties en vaardigheden. Toch blijkt keer op keer dat vooroordelen en rol spelen.

De arbeidsmarkt is een van de terreinen waarop discriminatie zwaar gevoeld wordt. Met name mensen met een migratieachtergrond, arbeidsbeperking, vrouwen en oudere werkzoekenden en werknemers ondervinden discriminatie. Niet alleen in het werving en selectieproces, maar ook op de werkvloer, bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, promotie en ontslag.

Discriminatiemeldingen

RADAR en andere antidiscriminatievoorzieningen in Nederland ontvangen relatief veel klachten over de arbeidsmarkt. Bijna 3 op de 10 meldingen die de afgelopen jaren bij antidiscriminatiebureaus binnen kwamen, hadden betrekking op de arbeidsmarkt. Het gaat vaak om discriminatie op basis van ras, religie, handicap/chronische ziekte, leeftijd en sekse.

Inclusief personeelsbeleid

Een inclusief personeelsbeleid staat niet hoog op het prioriteitenlijstje van werkgevers, blijkt uit onderzoek Arbeidsmarkt in Kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Relatief gezien besteden werkgevers namelijk weinig aandacht aan beleid voor oudere werknemers, het aantrekken van mensen met arbeidsbeperkingen of mensen met een migratieachtergrond en meer vrouwen op hogere functieniveaus.

Wat doen wij

RADAR biedt individuele ondersteuning aan melders die discriminatie hebben ervaren bij het solliciteren of op hun werk. We bieden diverse trainingen en workshops aan, en adviseren werkgevers over hoe ze hoe ze diversiteit en inclusie kunnen bevorderen. Ook ondersteunt RADAR netwerken van werkgevers die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, zoals het Rotterdamse platform tegen arbeidsdiscriminatie 010inclusief.

Actueel

 • Waarom is RADAR kritisch op TU Eindhoven

  De TU Eindhoven wil meer vrouwen aanstellen in wetenschappelijke functies en heeft zich voorgenomen om 150 nieuwe vacatures uitsluitend open te stellen voor vrouwen. Waarom heeft RADAR het College voor de Rechten van de Mens gevraagd een oordeel uit te spreken over dit beleid?

 • RADAR/Art.1 tekent Charter Diversiteit

  Vanmiddag heeft een tweede groep werkgevers uit de private en publieke sector zich aangesloten bij het Charter Diversiteit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag tekenden 21 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties.

 • Zaken moslima’s die werden ontslagen vanwege hoofddoek

  In dit artikel bespreken we twee zaken waarbij Moslima’s zijn ontslagen vanwege het dragen van een hoofddoek.

 • Stemmingen en koersen 2019 (2)

  Stemmingen en Koersen schetst de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het discriminatiebeeld in Nederland. In vogelvlucht passeren de belangrijkste publieke discussies, het overheidsbeleid en onderzoeken naar discriminatie …

  publicatie
 • Rotterdamse werkgevers over diversiteit

  RADAR sprak met 30 Rotterdamse werkgevers die zich in meer of mindere mate bezighouden met diversiteit binnen hun organisatie.

  publicatie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief