Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Waarom is RADAR kritisch op TU Eindhoven

De TU Eindhoven wil meer vrouwen aanstellen in wetenschappelijke functies en heeft zich voorgenomen om 150 nieuwe vacatures uitsluitend open te stellen voor vrouwen. Waarom heeft RADAR het College voor de Rechten van de Mens gevraagd een oordeel uit te spreken over dit beleid? Als organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling, weten we toch dat vrouwen nog vaak een achtergestelde positie hebben op de arbeidsmarkt. Zouden we niet juist blij moeten zijn met een dergelijke maatregel?

Dat klopt. Het streven van de TU Eindhoven om meer vrouwen aan te stellen, verdient wat ons betreft alle lof. Soms zijn onorthodoxe maatregelen nodig om echt het verschil te maken. Tegelijkertijd heeft iedereen recht op gelijke behandeling, los van gender. RADAR en andere antidiscriminatievoorzieningen in het land hebben over deze zaak 49 meldingen ontvangen, een hoog aantal. Dat geeft aan hoe deze zaak maatschappelijk leeft.

“We hebben 49 meldingen ontvangen. Dat geeft wel aan hoe deze zaak leeft.”

Een voorkeursbeleid is toegestaan, maar moet wel aan bepaalde regels voldoen. In het beleid van de TU Eindhoven zijn volgens RADAR onduidelijkheden. Juist omdat de regelgeving ingewikkeld is, zou het goed zijn geweest als de TU Eindhoven z’n voornemen aan het College voor de Rechten van de Mens had voorgelegd in het kader van de toetsing op eigen handelen procedure. Dan vraag je in feite aan het College, ik ben van plan dat en dat te gaan doen, dat kan spanning opleveren met de Algemene wet gelijke behandeling, denk even met mij mee. Juist bij de waarborging en bevordering van gelijke behandeling van de ene groep, mogelijk ten koste van een andere, zou je de uiterste zorgvuldigheid moeten betrachten.

Omdat het College niet vooraf is geconsulteerd, vindt de toetsing nu op verzoek van RADAR na invoering van de maatregel plaats. Dit doen we niet omdat we het beleid van de TU Eindhoven afkeuren en veroordeeld willen hebben, nogmaals alle lof voor de intenties. Wel vinden we het belangrijk te toetsen of de maatregel binnen de kaders van de gelijke behandelingswetgeving passen. Is dit het geval, dan kan de TU Eindhoven het beleid met een gerust hart voortzetten. Zo niet, dan zijn er mogelijk aanpassingen nodig. De winst is in beide gevallen dat we zeker weten dat de sollicitatieprocedure voor de nieuwe wetenschappelijke vacatures eerlijk verloopt.