Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

ANBI-status Stichting RADAR

Stichting RADAR is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Stichting RADAR zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uit de ANBI-status vloeit de verplichting voort een aantal gegevens op de website te publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

Naam instelling: Stichting RADAR of Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad. Zie ook het Uittreksel Kamer van Koophandel.

RADAR zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Meer over onze missie en visie leest u hier.

Het RSIN/fiscaal nummer: 71.21.003

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid raad van toezichtleden: Bestuurders van Stichting RADAR ontvangen een vergoeding van maximaal € 1.500 op jaarbasis. Lid van de raad van toezicht en tevens lid van de auditcommissie ontvangt een vergoeding van € 2.500. Lid van de raad van toezicht en tevens voorzitter van de remuneratiecommissie ontvangt een vergoeding van € 2.500. De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding van € 3.000.

Financiële verantwoording

Activiteiten organisatie

Een doorsnede van de activiteiten die RADAR ontplooit is te vinden in de jaarberichten.