Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

ANBI-status Stichting RADAR

Stichting RADAR is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Stichting RADAR zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uit de ANBI-status vloeit de verplichting voort een aantal gegevens op de website te publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

Naam instelling: Stichting RADAR of Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad. Zie ook het Uittreksel Kamer van Koophandel.

RADAR zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Meer over onze missie en visie leest u hier.

Het RSIN/fiscaal nummer: 71.21.003

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid raad van toezichtleden: Bestuurders van Stichting RADAR ontvangen een vergoeding van maximaal € 1.500,- op jaarbasis.

Financiële verantwoording

Activiteiten organisatie

Een doorsnede van de activiteiten die RADAR ontplooit is te vinden in de jaarberichten.