Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Missie en visie

Missie en visie

Missie

RADAR bevordert gelijke behandeling en zet zich in voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt.

Visie

RADAR versterkt burgers, overheden en organisaties bij het bestrijden van discriminatie en het vormgeven van een inclusieve samenleving.

Kernwaarden

Rechtvaardig

Bij alles wat we doen, gaan we uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Ondanks onze verschillen heeft eenieder recht op gelijke behandeling, kansen en toegang tot voorzieningen. De gelijkebehandelingswetgeving is ons uitgangspunt, maar we kijken ook buiten de juridische kaders als de situatie hierom vraagt. Hoor en wederhoor is een leidend principe. We staan open voor verschillende perspectieven en zijn transparant over onze eigen positie.

Dichtbij

We luisteren naar mensen die discriminatie ervaren.  Zij kunnen rekenen op onze inzet, empathie en zorgvuldigheid. Hun ervaringen en gevoelens vormen het uitgangspunt van onze activiteiten. Onze interventies sluiten aan bij de praktijk en maken het verschil. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met personen, organisaties en overheid om gelijke behandeling te bevorderen. Hierbij stellen we ons op als een oprechte en betrouwbare bondgenoot. We brengen tegenstellingen bij elkaar om vernieuwing te creëren. Lokale ervaringen en lessen kunnen we vertalen naar regionaal, landelijk en Europees niveau.

Vooruitstrevend

We leggen ons niet neer bij de status quo en zoeken altijd naar de volgende stap in het realiseren van onze missie. We weten wat speelt in de samenleving en komen adequaat tegemoet aan de veranderende vraag. Onze inspanningen zijn gericht op duurzame veranderingen. We kijken kritisch naar maatschappelijke ontwikkelingen. Door te reflecteren op ons eigen handelen, willen we ons blijven verbeteren.