Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

RADAR vraagt om rechterlijke uitspraak coronalied Radio 10

Is het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, dat Radio 10 in februari uitzond, onnodig grievend voor met name Nederlanders met een Oost-Aziatisch uiterlijk? Een aantal organisaties, waaronder RADAR, wil dat de rechter zich hierover uitspreekt en is daarom in verweer gekomen tegen de recente beslissing van het Openbaar Ministerie om de zaak te seponeren. Het stigmatiseren en ridiculiseren van bevolkingsgroepen past niet bij een omroep die voor iedereen te beluisteren is, ook niet onder het mom van een grapje.

Radio 10 zond in februari van dit jaar het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ uit. Het lied leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Bij de politie werden tientallen aangiftes gedaan en ook bij antidiscriminatievoorzieningen stroomden de klachten binnen. RADAR ontving ruim 800 klachten over het lied, landelijk waren het er meer dan 3000. Ook werd een online petitie gestart die door meer dan 60.000 mensen is ondertekend.

Het OM is van oordeel dat het lied niet strafbaar is omdat het volgens het OM past binnen de context van de artistieke expressie en niet onnodig grievend is.  De vele reacties en meldingen bij politie en antidiscriminatievoorzieningen geven echter een ander beeld. Artistieke vrijheid kan geen vrijbrief zijn voor alledaags racisme waar groepen in onze samenleving mee te maken hebben, daar zou zeker een professioneel mediabedrijf als Radio 10 zich rekenschap van moeten geven. Hoewel het coronavirus destijds nog een ver-van-mijn-bedshow leek, kregen Nederlanders met een Oost-Aziatisch uiterlijk in die periode al te maken met vervelende opmerkingen, discriminatie en zelfs geweld, zo blijkt ook uit onderzoek door Discriminatie.nl.  Voor RADAR was dit mede aanleiding om een voorlichtingscampagne te starten gericht op de Chinese gemeenschap.

Campagne #Iklachniet

Naast de artikel 12-procedure start het gelegenheidscollectief een publiekscampagne ‘Het is maar een grapje’, maar #iklachniet om bewustwording over anti-Aziatisch racisme en het voorkomen daarvan te vergroten. Verschillende illustratoren en makers staan  met prikkelende afbeeldingen en filmpjes stil bij racistische opmerkingen en gedragingen die veelal worden weggewuifd onder de noemer ‘het is maar een grapje’. Stuk voor stuk vertellen ze een verhaal over de impact van dergelijke ‘grapjes’. Ze zijn bedoeld om gesprekken op gang te brengen.

Collectief

Het initiatief voor deze zogenoemde artikel 12-procedure en de campagne is genomen door een gelegenheidscollectief dat bestaat uit Asian Raisins, Pan Asian Collective, OUT&ABROAD en de antidiscriminatievoorzieningen RADAR en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, de landelijke vereniging Discriminatie.nl en wordt bijgestaan door hoogleraar Tom Zwart van het Cross Cultural Human Rights Centre.