Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Een inclusieve sportvereniging: waarom is dat belangrijk?

De laatste tijd is gebleken dat in- en uitsluiting in de sport een niet te onderschatten probleem is. Berichten over racisme of discriminatie op het sportveld zijn geregeld in het nieuws. Toch zou sport voor iedereen toegankelijk en fijn moeten zijn, want sport is goed voor iedereen. Maar waarom is het precies zo belangrijk om inclusief te zijn als sportvereniging?

Als mensen ergens gaan sporten waar zij gezellig met anderen kunnen sporten, waar een leuke trainer voor de groep staat die ook nog iets bijbrengt, waar iedereen op het eigen niveau kan presteren en waar het prettig vertoeven is, dan leert de ervaring dat ze daar lang actief blijven sporten. Sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen erin om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden. Het is dus niet alleen zaak om nieuwe leden uit nog weinig aanwezige doelgroepen te werven, maar ook om ze binnen te houden. Niet alleen de werving is van belang, maar ook hoe je binnen de vereniging met die nieuwe diversiteit omgaat. Kortom, als het sportklimaat zo ingericht kan worden dan zijn er alleen nog maar winnaars.

De cijfers liegen er niet om. Als we naar de huidige stand van zaken kijken binnen sportorganisatie, dan is er nog een hele inhaalslag te maken. Uit onderzoek van het Mulier Instituut (Diversiteit in kaderfuncties, 2019) blijkt dat sportverenigingen op organisatorisch niveau nog zeker geen representatieve afspiegeling is van sportend Nederland. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

  • 90% van de verenigingsbesturen heeft geen bestuurders met migratieachtergrond;
  • 89% van de bondstrainers is man;
  • 74% van de verenigingsbesturen ziet diversiteit als ‘luxeprobleem’;
  • 21% van de bonden heeft een diversiteitsbeleid gericht op etniciteit.

Wat is diversiteit en wat is inclusie en waarom zijn ze belangrijk?

De beide termen worden vaak door elkaar gebruikt. Echter, er is een verschil. Diversiteit geeft de samenstelling van een groep of vereniging aan, terwijl inclusie betrekking heeft op de mate waarin iedereen ook echt kan meedoen, zowel wat betreft het sporten zelf als het mogen meepraten en beslissen over de vereniging. Verna Myers heeft het zo mooi gezegd: “diversiteit betekent dat je wordt uitgenodigd voor het feest, terwijl inclusie betekent dat je ten dans gevraagd wordt”. Maar waarom is dit zo belangrijk? De sportomgeving moet een veilige omgeving zijn voor iedereen. Niet alleen aandacht voor de fysieke veiligheid is van belang, maar zeker ook de emotionele en sociale veiligheid. Want alleen als het op alle vlakken veilig is, komen sporters tot hun volle potentie. Uit steeds meer studies blijkt dat diversiteit en inclusie zorgen voor beter presterende organisaties waarin sporters en vrijwilligers zichzelf herkennen. Diversiteit is dan ook niet langer een nice to have maar een must have voor succesvolle sportverenigingen.

Wat zijn de voordelen?

Verenigingen met een divers leden- en vrijwilligersbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt doordat de mensen verschillende gezichtspunten hebben. Als verenigingen mensen in hun midden krijgen die het anders doen, krijgen ze ook andere inzichten

Een divers leden- en vrijwilligersbestand heeft meer kans om een positief effect te hebben op het imago van jouw vereniging, wat weer (talentvolle) nieuwe mensen  aantrekt. Het is eigenlijk een cyclus: hoe diverser jouw vereniging, hoe meer aanwas van verschillende (gender, culturele en etnische) achtergronden je waarschijnlijk zult krijgen. Mensen weten namelijk dat jouw vereniging hen verwelkomt en worden daardoor aangetrokken.

Maar diversiteit en inclusie gelden niet alleen voor wat betreft het werven van nieuwe leden, vrijwilligers of bestuurders. Ze gelden zeker ook voor het behouden van hen binnen de vereniging. Leden en vrijwilligers vinden het fijn als je rekening houdt met hun persoonlijke wensen en behoeften. Je doet dit onder meer door binnen je vereniging aan de slag te gaan met diversiteit.

Met een divers leden- en vrijwilligers­bestand geef je blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee laat je aan zowel externe partijen als potentiële nieuwe leden of vrijwilligers zien dat je iedereen gelijke kansen wilt bieden. Inspanningen op dit gebied passen daarom prima binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de vereniging. Dit straalt niet alleen positief af op je organisatie, maar zorgt er ook voor dat je een steentje bijdraagt aan een duurzame sportwereld.

Hoe bereik je dat?

Natuurlijk wil je dat mensen uit doelgroepen die momenteel weinig tot niet binnen je vereniging sporten, ook komen meedoen. Of dat nu om meesporten gaat, of vrijwilligerswerk. Maar hoe word je eigenlijk inclusief als vereniging? In dit artikel geeft RADAR tien tips om inclusiever te worden als sportvereniging.

Geraadpleegde literatuur

  • Voel je thuis in de sport  (NOC*NSF, 2020)
  • Diversiteit in kaderfuncties (Mulier Instituut, 2019)
  • Diversiteit in sportverenigingen (Verwey Jonker Instituut, 2016)
  • 7 tips om inclusiviteit en diversiteit te vergroten (Awkward Duckling, 2021)
  • Mind the gap (Zinnige Zaken, 2021)

Word jij gediscrimineerd?

Onze gespecialiseerde klachtbehandelaars kunnen een luisterend oor bieden en helpen om jouw situatie te verbeteren.