Uitzendbureaus leren 'nee' zeggen

Discriminatie door uitzendbureaus moet harder worden aangepakt. Staatssecretaris Van Ark wil de inspectie meer bevoegdheden geven. Ook de uitzendbranche zelf belooft maatregelen te nemen. Een van de initiatieven is een training door Landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 (een zusterorganisatie van RADAR). Hier leren intermediairs hoe ze nee moeten zeggen tegen discriminatoire verzoeken van opdrachtgevers.

 

Discriminatie door uitzendbureaus kwam begin dit jaar weer volop in de aandacht door een uitzending van het televisieprogramma RADAR. Tientallen uitzendbureaus bleken bereid om geen Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders voor te dragen als de opdrachtgeven daar om vraagt. Maar het probleem speelt al veel langer. Ruim 30 jaar gelden, in oktober 1986, toonde het toenmalig Landelijk Buro Racismebestrijding (LBR) aan dat uitzendbureaus in de vier grote steden werkzoekenden discrimineren op grond van hun etnische afkomst.

 

Controle discriminatie ontbreekt

De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) controleert alleen op de werkvloer. Een uitzendbureau dat bepaalde groepen kandidaten uitsluit valt daardoor buiten het zicht van de inspectie. Staatssecretaris Van Ark wil de wet aanpassen zodat de inspectie SZW ‘een steviger instrumentarium’ krijgt. Ook wordt er meer geld vrijgemaakt voor de inspectie.

 

Keurmerk

De twee brancheorganisaties voor uitzendbureaus, ABU en NBBU, beloven beterschap. De uitzendbranche heeft al een keurmerk, waarin ook eisen worden gesteld aan het antidiscriminatiebeleid. Maar controle op dit punt ontbreekt en er is zelden of nooit een uitzendbureau geroyeerd vanwege discriminatie. De brancheorganisaties beloven onder andere een onafhankelijke controle en meer voorlichting voor de medewerkers van het uitzendbedrijf.

 

Training Art.1

Art.1 heeft op verzoek van STOOF Online, het opleidingsinstituut van de uitzendbrancheverenigingen,  een trainingsdag  verzorgd: ‘Reageren op discriminerende vragen’. Het doel van de training is om de weerbaarheid van intercedenten t.a.v. discriminerende vragen te vergroten. Deelnemers oefenen praktijksituaties met behulp van een trainingsacteur; zij krijgen kennis en handvatten om professioneel en effectief om te kunnen gaan met discriminerende vragen van klanten. De training kreeg door de deelnemers een hoge waardering.