Baan terug dankzij RADAR

5 juni 2014 - Een bureau voor loopbaanadvies heeft een zwangere vrouw gediscrimineerd door het contract niet te verlengen. Zo oordeelde het College voor Rechten van de Mens recent in een zaak die door RADAR aan het College was voorgelegd. Contact met de voormalige werkgever van de vrouw leidde tot een bijzonder resultaat. Zij krijgt haar baan terug en kan binnenkort weer aan de slag bij haar oude werkgever.

 

De vrouw in kwestie had een contract voor bepaalde tijd bij het bedrijf. Het contract werd in eerste instantie verlengd op grond van een beoordelingsgesprek totdat bleek dat zij zwanger was. De werkgever verweet de vrouw dat zij hem niet eerder op de hoogte stelde. De vrouw legde de zaak voor aan RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Die probeerde in eerste instantie de zaak te schikken met de werkgever zelf. Toen dat nergens toe leidde werd een oordeel gevraagd aan het College, die oordeelde dat sprake was van verboden onderscheid op grond van sekse.

 

Rechtsherstel

RADAR heeft het oordeel van het College besproken met de werkgever. Die bleek  bereid tot volledig rechtsherstel door de vrouw haar oude positie met bijbehorende rechtspositie aan te bieden. Voor de werkgever speelde een rol dat het College een stellig en duidelijk oordeel heeft uitgebracht. Verder bleek de werkgever gevoelig voor een recent pleidooi van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die onlangs bepleitte dat oordelen van het College voor de Rechten van de mens eenvoudigweg moeten worden opgevolgd. 

 

Bemoedigend

RADAR spreekt van een uitermate bemoedigende uitkomst in deze zaak. De oordelen van het College voor de Rechten van de mens zijn niet bindend. Vaak moet er een rechter aan te pas komen om compensatie te regelen in gevallen als deze. In die zin is het uitermate positief dat een werkgever 

met een volledige compensatie zo direct en adequaat reageert op een uitspraak van het College.

 

Belangrijke voorbeeldwerking

De uitspraak is ook in structurele zin van groot belang. Discriminatie op grond van zwangerschap blijkt veelvuldig voor te komen. In het onderzoeksrapport 'hoe is het bevallen?' documenteert het College dat maar liefst 45 % van de vrouwen die zwangerschap met werk combineert discriminatie ervaart. Om die reden heeft RADAR onder alle verloskundigen en consultatiebureaus in haar werkgebied een folder verspreid met informatie over wat te doen bij zwangerschapsdiscriminatie. Des te belangrijker dat vrouwen die hun recht zoeken dat ook blijken te kunnen krijgen.

  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ursila Mohan, 010- 4 11 39 11