Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Veiligheidsbeleving van lhbt-personen in Rotterdam

Kunnen lhbt-personen zichzelf zijn in Rotterdam? Onderzoekers van RADAR spraken met 23 lhbt’ers over deze vraag voor een onderzoek naar de veiligheid van lhbt-personen in opdracht van de gemeente Rotterdam.  Dat onderzoek kreeg de veelzeggende titel mee: ‘Onzichtbaar is veilig’.

Wat lhbt-personen dagelijks meemaken in het openbare leven is niet mals: uitschelden, aanstaren, roddelen, uitlachen , spugen achtervolgen en ook bedreigingen en fysiek geweld komen voor. Veel lhbti-personen kiezen ervoor om zo onopvallend mogelijk te zijn en zich aan te passen aan de hetero- en cisgendernormen. Bijvoorbeeld door niet hand in hand te lopen en geen opvallende kleding en make-up te dragen.  Ze voelen zich niet bij machte dit te veranderen. Het gevolg is dat de lhbt-gemeenschap in Rotterdam onzichtbaar is.

Niet hand in hand lopen

Personen die vanwege hun genderexpressie niet voldoen aan het beeld van mannelijkheid of vrouwelijkheid krijgen het vaakst te maken agressie. Met name transgender personen en drags die naar feesten gaan, ervaren aanzienlijk meer onveiligheid. Ook homoseksuele mannen die er vrouwelijk of androgyn uitzien ervaren meer negatieve reacties. Een aantal transgender personen ervaart constante spanning als ze over straat gaan.

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele personen ervaren vooral negatieve reacties als ze met hun partner in de openbare ruimte zijn. De meeste kiezen ervoor om niet hand in hand te lopen. Ook geven ze elkaar niet zomaar een kus maar schatten ze zorgvuldig in of dit veilig is om te doen.

Aanbevelingen

In het rapport zijn een groot aantal aanbevelingen opgenomen van professionals en lhbti+-organisaties. Deze gaan onder ander over:

  • Vergroten meldingsbereidheid bij en betere opvang van slachtoffers door de politie
  • Vergroten van zichtbaarheid en veiligheid in uitgaansgebieden en in de sportsector.
  • Vergroten veiligheid in openbaar vervoer en bij taxigebruik.
  • Vergroten inclusiviteit bij organisaties in het sociaal domein en bij lhbti+ belangenorganisaties.

Campagne gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam start een campagne om lhbti’ers erop wijzen dat ook zij meldingen van straatintimidatie kunnen doen in de stop-app. Het doel is volgens de gemeente om het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van deze doelgroep te vergroten en hen niet als slachtoffer neer te zetten. Met de campagne wil Rotterdam een sociale norm stellen, gericht op acceptatie, begrip en dialoog.

Download onderzoek

  • Onzichtbaar is veilig

    Kunnen lhbt-personen zichzelf zijn in Rotterdam? Onderzoekers van RADAR spraken met 23 lhbt’ers over deze vraag voor een onderzoek naar de veiligheid van lhbt-personen in opdracht van de gemeente Rotterdam. …

    publicatie