Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Advies en ondersteuning scholen

Wil uw onderwijsinstellingen beleid ontwikkelen voor de aanpak van discriminatie en pesten of is het tijd om bestaand beleid tegen het licht te houden en te versterken? RADAR adviseert scholen bij het formuleren en implementeren van beleidsmaatregelen rondom gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie . Hiermee wil RADAR bijdragen aan structurele oplossingen en een reguliere aanpak voor diversiteit en inclusie in het onderwijs.

Verandermanagement

RADAR gebruikt bijvoorbeeld ‘storytelling’ als een veranderinstrument voor bedrijven en organisaties bij (beleids)vraagstukken over diversiteit, antidiscriminatie en inclusiviteit. Ieder mens zit vol verhalen: over levenservaringen, gebeurtenissen op het werk en relaties met anderen. Door bewust of onbewust verhalen te vangen en te vertellen, geven we betekenis aan onze ervaringen en zin aan wat we doen. Storytelling is een methodiek om met zulke verhalen te werken, bijvoorbeeld om concrete projectresultaten inzichtelijk te maken, om abstracte thema’s en beleidsonderwerpen te verduidelijken en om ervaringen van cliënten, studenten, burgers en beroepskrachten op een heldere en aansprekende manier aan het licht te brengen. (Onderwijs)organisaties maken gebruik van dit instrument om de eigen werkcultuur te onderzoeken en verbeteren.