Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Techniek College mag transvrouw toegang tot damestoilet niet ontzeggen

Een transvrouw kan zes maanden lang gebruik maken van de damestoiletten in het Techniek College in Rotterdam. Totdat twee studentes een klacht indienden en de transvrouw vorig jaar maart de toegang tot de toiletten wordt ontzegd. Het Techniek College heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan discriminatie, oordeelt het College van de Rechten van de Mens naar aanleiding van een procedure die RADAR namens de vrouw heeft aangespannen.

Als de transvrouw uit Schiedam vraagt waarom ze geen gebruik meer mag maken van de damestoiletten, geeft de schoolmaatschappelijk werker als reden dat ze  ‘biologisch een man is’. Op de eerste verdieping van het pand wordt een genderneutraal toilet ingericht waar de transvrouw gebruik van mag maken en ze mag ook gebruik maken van de herentoiletten. Op de damestoiletten is ze echter niet meer welkom.

Rechtspositie transgender personen

Op 1 november 2019 is de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen in werking getreden. In deze wet staat dat onder onderscheid op grond van geslacht ook wordt verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Het Techniek College Rotterdam heeft de vrouw de toegang tot de damestoiletten geweigerd omdat zij een transvrouw is en daarmee vanwege haar genderidentiteit. Het College oordeel dat het Techniek College hiermee direct onderscheid op grond van geslacht maakt.

Stichting Albeda, waaronder het Techniek College valt, voert als verweer aan dat vrouwelijke studenten zich ongemakkelijk en onveilig voelen door de aanwezigheid van de transvrouw op het damestoilet. Stichting Albeda wil de veiligheid van alle studenten waarborgen en heeft er daarom voor gekozen om een genderneutraal toilet voor de vrouw te realiseren.

Het College oordeelt dat voor zover Stichting Albeda hiermee een beroep doet op de wettelijke uitzonderingsgrond ter bescherming van vrouwen, dit niet slaagt. Het College stelt dat deze wettelijke uitzondering niet van toepassing is in deze zaak omdat deze uitzonderingsgrond niet is bedoeld om vrouwen te beschermen tegen andere vrouwen, onder wie transvrouwen, maar om in sommige gevallen onderscheid tussen mannen en vrouwen toe te staan om vrouwen te beschermen tegen seksueel geweld of seksuele intimidatie door mannen.

Beter uitleggen

Het College merkt hierbij op dat op de weg van Stichting Albeda ligt om aan de vrouwelijke studenten die hebben geklaagd uit te leggen dat verzoekster een transvrouw is en daarmee een vrouw die behandeld moet worden als andere vrouwen en dat zij evenals deze studenten gebruik mag maken van de damestoiletten.