Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Zwarte Piet

Wat is het standpunt van RADAR in de discussie over Zwarte Piet en discriminatie?

Het Sinterklaasfeest is een Nederlandse traditie. In steden en dorpen wordt reikhalzend naar de komst van de goede Sint uitgekeken. Het is belangrijk dat alle kinderen en volwassenen plezier kunnen beleven aan het Sinterklaasfeest en gevrijwaard blijven van pesten of discriminatie. Daarom is het de hoogste tijd voor de aanpassing van de figuur van Zwarte Piet.

De traditionele Zwarte Piet heeft racistische kenmerken die pesten of discriminatie in de hand werken of vergoelijken. Die stereotiepe karikatuur van zwarte mensen gaat terug naar de koloniale tijd en de rolverdeling tussen een witte baas (Sint) en zijn zwarte knechten (de Pieten) in het slavernijverleden.

Zwarte Piet is niet alleen van oudsher een kindervriend, maar ook een scheldwoord gericht tegen kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld een Caribische en/of Afrikaanse achtergrond. Steeds meer burgers met verschillende achtergronden nemen daar aanstoot aan. Dergelijke signalen kun je niet negeren.

Verschillende organisaties en instanties wijzen op discriminerende en racistische aspecten van de traditionele Zwarte Piet. Het College voor de Rechten van de Mensde Kinderombudsmanen het VN-comité voor Mensenrechten spraken zich op vergelijkbare wijze uit. Sinds twee jaar zijn bij de nationale intocht alleen nog maar roetveegpieten te zien. Het Sinterklaasjournaal volgt ook die lijn.

RADAR kiest voor een inclusief Sinterklaasfeest en werft daar ook voor bij gemeentebesturen, intochtcomités, scholen en andere betrokkenen. Tegelijkertijd gaan we het gesprek aan met mensen die Zwarte Piet willen behouden en die zich soms ook gediscrimineerd of miskend voelen. Juist in dit gepolariseerde debat is het van belang om naar elkaar te luisteren en het gesprek aan te gaan.

Tradities veranderen als de samenleving verandert. Ook de rol van Piet is in de loop van de jaren veranderd, van een boeman met een roe tot een vrolijke kindervriend. Het belangrijkste aspect van de traditie blijft echter behouden: het verblijden van kinderen met cadeautjes en snoepgoed en de uitwisseling van geschenken tussen familie en vrienden in een warme en gezellige sfeer. Een Piet die geen associaties oproept met racisme en discriminatie tast de essentie van die mooie traditie niet aan, maar verrijkt deze juist.

Tips om het Sinterklaasfeest zonder de traditionele Zwarte Piet te vieren zijn te vinden op www.feestvoorallekinderen.nl.