Klacht

Wordt u gediscrimineerd op uw werk, op school of op straat? Of bent u getuige geweest van een dergelijk voorval ? U kunt uw klacht melden bij RADAR. Bij RADAR krijgt u advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie op grond van huidskleur/afkomst, geloof/levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap.


RADAR

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant en delen van Brabant-Noord.


KLACHT MELDEN

Wie geconfronteerd wordt met discriminatie kan bij RADAR terecht. U bent bijvoorbeeld onbeschoft behandeld in een winkel, wordt geïntimideerd op uw werk of geweigerd in een discotheek en u vermoedt dat discriminatie daarbij een rol speelt. Of u bent uitgescholden door een buurman of u heeft een discriminerende leus gezien.
U hoeft niet persoonlijk gedupeerd te zijn om melding te doen. Dit kan eveneens als u getuige bent van een dergelijke gebeurtenis. U kunt ook met ons contact opnemen als u het voorval alleen wil laten registreren. Bent u er niet zeker van of uw probleem inderdaad met discriminatie te maken heeft, dan kunnen we daar in een gesprek met u achter komen.


HOE MELDT U EEN KLACHT OVER DISCRIMINATIE?

 

RADAR is op verschillende manieren te bereiken:

  • Telefonisch: U kunt uw klacht telefonisch melden via het centrale telefoonnummer 
  • 0900- 2354 354  (10 ct/m) 
  • Website: Op onze website onder kopje KLACHT, menu Klacht indienen vindt u een formulier waarop u rechtstreeks een klacht kunt melden 
  • Email: U kunt een emailbericht sturen, naar info@radar.nl
  • Schriftelijk: U kunt uw klacht op papier zetten en opsturen naar een van de RADAR-locatie
  • Meld Discriminatie Nu App: te downloaden voor Android of voor iPhone


WERKWIJZE
Als u een klacht bij ons meldt wordt met u doorgenomen wat er precies is gebeurd. Zijn er getuigen? Handelt een medewerker van een bedrijf op eigen initiatief of is er sprake van mogelijk discriminerend beleid? U krijgt vervolgens advies over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Ook de ondersteuning die RADAR kan bieden wordt besproken.

 

Welke stappen er genomen kunnen worden hangt sterk af van de aard van de klacht, uw wensen en verwachtingen en van de juridische mogelijkheden. RADAR is voorstander van het zogeheten dialoogmodel. Dit houdt in dat RADAR vindt dat de aangeklaagde persoon of organisatie de kans krijgt zijn/haar visie op het gebeuren te geven. Wanneer deze dialoog niet mogelijk of wenselijk is, kunnen andere stappen worden ondernomen. Dat kan zijn een gesprek tussen u en de aangeklaagde, het inschakelen van een bemiddelaar, het starten van een klachtenprocedure, het doen van nader onderzoek, het zoeken van publicitaire of politieke aandacht of het in gang zetten van een juridische procedure. Aan de advisering en ondersteuning bij klachtbehandeling zijn geen kosten verbonden.


REGISTRATIE
Alle klachten en meldingen worden opgenomen in een registratieprogramma. Samen met andere gegevens zoals krantenberichten, informatievragen en aangiften van discriminatie wordt deze informatie geanalyseerd op ontwikkelingen en trends. Op basis hiervan kan RADAR adviezen uitbrengen aan instanties die er iets mee moeten doen. Ook worden deze gegevens bijeengebracht met de gegevens van de andere antidiscriminatie bureaus in het land. Uw persoonlijke gegevens komen hier niet in voor. Alleen het voorval en de ondernomen activiteiten door RADAR worden hierin opgenomen.


NIET TEVREDEN ?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld kunt u schriftelijk of telefonisch uw klacht voorleggen RADAR: Interne klachtenregeling stichting RADAR

 

  

KLACHTEN EN MELDINGEN BUITEN ONS WERKGEBIED 

RADAR behandelt discriminatieklachten uit de regio's Rotterdam-Rijnmond, Midden-en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Bij klachten over voorvallen in andere gemeenten helpen onze collega bureaus u. Voor de melding van een klacht bij RADAR kunt u het klachtenformulier invullen.

 

 

Wilt u eerst bekijken wat u zelf kunt ondernemen tegen discriminatie, kijk dan eens op:

 

De rijksoverheid geeft ook informatie over handelen bij discriminatie op het werk of bij sollicitatie.
Kijk op: rijksoverheid.nl

 

Wat te doen bij discriminatie en wanneer naar de College voor de Rechten van de Mens.

  • Zoeken

Naar boven