Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Terugkijken: masterclass Eerlijk huren voor iedereen

Heb je onze masterclass ‘Eerlijk Huren voor Iedereen’ gemist op 5 oktober 2020? Geen nood. Je kunt de masterclass terugkijken op een moment dat het jou uitkomt. In deze masterclass presenteren vier sprekers uit binnen- en buitenland hun ideeën en manieren over hoe discriminatie bij woningverhuur tegen te gaan.

De masterclass is opgeknipt in 5 delen, kijk ze allemaal of alleen de sessie die jou interesseert.

Deel 1. Praktijktesten

In dit eerste deel is de bijdrage te zien van Prof. Dr. Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit van Brussel. Professor Verhaeghe vertelt over zijn ervaringen met de inzet van praktijktesten als beleidsinstrument tegen discriminatie in verschillende Belgische steden. Wanneer zijn praktijkteksten inzetbaar als beleidsinstrument? En onder welke voorwaarden zijn ze effectief?

Deel 2. Onderzoek Rotterdamse woningmarkt

In dit tweede deel is de bijdrage te zien van Arwen Hoogenbosch van RADAR/Art.1. Arwen geeft een toelichting op de veldverkenning met de titel “Normale verhuurders willen gewoon normale huurder”, die in maart 2020 is gepubliceerd. De verkenning geeft een beeld van het verhuurproces en de Rotterdamse context in de woningmarkt. Een van de conclusies uit het rapport is dat vooral bij werving en selectie van huurders in de vrije markt allerlei subjectieve factoren een rol spelen. Wat zou een goede vervolgaanpak kunnen zijn om te voorkomen dat discriminatie in de vrije huursector op de loer blijft liggen?

Deel 3. Aanpak en werken aan discriminatievrij cultuur

In dit derde deel is de bijdrage te zien van Christiane Droste en Alexander Thom van de Berlijnse organisatie Fair Mieten, Fair Wonen. Deze organisatie werkt sinds 2017 aan gelijke behandeling op de woningmarkt. Christiane Droste en Alexander Thom vertellen over hun ervaringen bij deze organisatie. Hoe geven zij advies en ondersteuning aan mensen die discriminatie ervaren bij woningverhuur? Kunnen ze iets betekenen in een eventuele rechtsgang? Tegelijkertijd werkt de organisatie aan een discriminatievrije cultuur bij verhuur, onder meer door beleidsadvies, onderzoek en organiseren van dialogen tussen de verschillende betrokkenen. De voertaal van deze sessie is Engels.

Deel 4. Het grondwettelijk recht op huisvesting

In dit vierde deel is de bijdrage te zien van Jan de Vries. Hij gaat in op het grondwettelijke recht op huisvesting, dat vaak wordt aangehaald in discussies over discriminatie op de woningmarkt. Maar hoe zit het precies met dit artikel? Jan de Vries, expert op het gebied van mensenrechten in woonbeleid, gaat in deze masterclasssessie in op de betekenis van dit recht. Niet alleen gaat hij inhoudelijk in op het wetsartikel, maar ook wat het betekent voor beleidsmakers. Met u gaat hij in gesprek over vragen als ‘Wat zijn de richtlijnen van een op rechten gebaseerde huisvestingstrategie?’ en ‘Hoe kan het beginsel van non-discriminatie centraal staan in het recht op participatie?’

Deel 5. Panelgesprek

In dit vijfde en laatste deel voeren Prof. Dr. Pieter-Paul Verhaeghe, Arwen Hoogenbosch en Jan de Vries onder leiding van Afiah Vijlbrief een gesprek over de hoofdvraag van de masterclass, namelijk: hoe zorgen we voor een gelijke toegang tot (huur)woningen en voorkomen we discriminatie bij woningverhuur.

Meer weten over discriminatie op de woningmarkt?