Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Mag werkgever hoofddoek verbieden bij stage?

Wat als je een stageplek zoekt en de werkgever zegt dat je geen hoofddoek, kruisje, keppeltje of andere religieuze uiting mag dragen? Dan kan er sprake zijn van discriminatie. Werkgevers mogen namelijk alleen een neutrale uitstraling ‘eisen’ als dit noodzakelijk is voor de organisatie. En dat moeten ze ook kunnen bewijzen.

Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschenen in de media berichten dat werkgevers stagiairs wel mogen verbieden om een hoofddoek te dragen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De Europese rechter wil namelijk tolerantie, respect en acceptatie van diversiteit aanmoedigen en maakt een verbod daarom zo moeilijk mogelijk. Werkgevers moeten namelijk echt kunnen bewijzen dat neutraliteit noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan of het bedrijf verlies maakt. Eén boze klant of collega is dus niet genoeg.

Voorwaarden

Nederlandse werkgevers die een neutrale uitstraling eisen, moeten onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever moet kunnen aantonen dat neutraliteit noodzakelijk is voor de organisatie;
  • De werkgever moet een neutraliteitsbeleid hebben;
  • Het verbod mag niet misbruikt worden ten nadele van werknemers die vanwege religieuze geboden bepaalde kledingvoorschriften dragen;
  • Het verbod moet voor alle zichtbare symbolen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen gelden.

Aanleiding uitspraak Europese Hof

De zaak die aan het Europese Hof werd voorgelegd ging over een Belgische moslima die geen stage mocht lopen bij een woningbouwcorporatie. Ze had in het sollicitatiegesprek aangegeven haar hoofddoek niet af te willen doen. De corporatie had een interne regel die alle uitingen van religie of overtuiging verbiedt. Het Europese Hof zegt daarover dat een neutraliteitsbeleid onder bepaalde voorwaarden geen discriminatie is. Maar het Hof doet geen uitspraak over individuele gevallen en dus ook niet over de Belgische moslima. De woningbouwcorporatie zal nog steeds bij een Belgische rechter moeten aantonen dat neutraliteit noodzakelijk is.

Wat kan RADAR doen?

Word je geweigerd voor een stage omdat je een hoofddoek of andere religieuze uiting draagt? Neem dan contact op met RADAR via ons meldformulier. Onze klachtbehandelaars geven advies over jouw persoonlijke situatie. In veel gevlalen kunnen ze met jouw toestemming bemiddelen bij een werkgever of je bijstaan in een procedure.

Eerder deed het Europese hof een uitspraak over werknemers.