Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Discriminatie slechtziende examenkandidaat

Examenadviesbureau heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie van een man met een visuele beperking die het examen basisdeskundigheid Wet financieel toezicht wilde afleggen op de toetslocatie in ’s-Hertogenbosch. Het examenbureau stond de man niet toe om bij het examen hulpmiddelen te gebruiken die hij vanwege zijn visuele beperking nodig heeft. De man machtigde antidiscriminatiebureau RADAR om bij het College voor de Rechten van de Mens een klachtenprocedure te starten.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Examenadviesbureau verboden onderscheid op grond van handicap maakte door niet voldoende te onderzoeken hoe de man bij hen examen zou kunnen doen.

Vanwege zijn visuele beperking – een gezichtsvermogen van 16%, had de man verzocht om examen te kunnen doen met behulp van specifieke vergrotingssoftware dan wel met behulp van de hoog contrast opties van Windows en de pdf-lezer. Het examenbureau wees zijn verzoek af. RADAR nam contact op met het examenbureau, maar het bureau bleef bij het eerder ingenomen standpunt. De man en RADAR besloten de zaak voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens.

Onderzoeksplicht tegemoetkoming hulpmiddelen

Naar oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is Examenadviesbureau tekortgeschoten in haar onderzoeksplicht. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en/of chronische ziekte rust op een opleiding of examenbureau de plicht te onderzoeken of zij tegemoet kan komen aan de hulpmiddelen waar iemand om vraagt.

Het College voor de Rechten van de Mens was het daarnaast niet eens met het standpunt van het examenbureau dat de voorleeshulp een passend alternatief is. Het uitgangspunt van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en/of chronische ziekte is immers dat ieder mens in staat moet worden gesteld om aansluitend bij de eigen mogelijkheden autonoom te zijn.

Het oordeel is van belang voor mensen met een visuele beperking die met vergelijkbare problemen bij examinering worden geconfronteerd. RADAR heeft naar aanleiding van het oordeel weer contact opgenomen met het examenbureau. Examenadviesbureau neemt momenteel maatregelen om de interne procedures verder aan te passen in lijn met het oordeel.

Je kunt het volledig oordeel lezen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.