Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

‘Moeder van dochter met Turkse achternaam en dubbele nationaliteit gediscrimineerd door Belastingdienst’

Opnieuw oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat de Belastingdienst heeft gediscrimineerd. De dochter van melder Martine van Bruggen heeft een Turkse achternaam en een dubbele nationaliteit. Kan ook in zo’n geval sprake zijn van discriminatie door de Belastingdienst? Ja, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

Martine van Bruggen heeft zelf de Nederlandse nationaliteit. Een van haar dochters draagt de achternaam van haar Turks-Nederlandse vader en heeft een dubbele nationaliteit. Voor deze dochter vraagt Martine voor de jaren 2007 tot en met 2011 kinderopvangtoeslag aan.

Beschuldiging

Om onduidelijke redenen wordt de aanvraag van Martine door het Fraudeteam behandeld. In 2011 ontving zij de eerste brief van de Belastingdienst, waarin staat dat ze wordt beschuldigd van fraude. Tien jaar lang zat het gezin in een benarde situatie, waarbij Martine duizenden euro’s aan toeslag moest terugbetalen.

Uitspraak

Het College weegt mee dat de aanvraag van de vrouw om onduidelijke redenen door het fraudeteam van de Dienst Toeslagen is behandeld. Samen met de conclusies van het Vooronderzoek betekent dat dat de bewijslast omkeert en dat de Dienst Toeslagen in deze zaak moet aantonen dat de vrouw niet indirect gediscrimineerd is. Daar is de Dienst Toeslagen niet in geslaagd, zo oordeelt het College. Daarom heeft Dienst Toeslagen de vrouw gediscrimineerd op grond van nationale herkomst.

Schrijnend

Consulent Discriminatiezaken Juliëtte Bonneur stond Martine bij in deze procedure. Bij twee eerdere procedures van toeslagenouders, die Juliette ook bijstond, oordeelde het College dat de Belastingdienst zich schuldig had gemaakt aan discriminatie. Juliëtte: ‘We zijn blij met de erkenning dat melder inderdaad is gediscrimineerd, maar het is natuurlijk verdrietig dat dit tien jaar lang heeft kunnen gebeuren.’ Volgens Bonneur vindt de melder het schrijnend dat ze zo lang in de financiële problemen zat, alleen vanwege het feit dat haar dochter een Turkse achternaam en een dubbele nationaliteit heeft. ‘Waarom liet de Belastingdienst ons dit overkomen?’, vraagt Martine zich af.

Wetgeving gelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens toetst de zaken aan de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in dit proces om de gevolgen en effecten van discriminatie op de levens van de gedupeerden, de erkenning van discriminatie en het leed dat hen is aangedaan.

Lees ook: