Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Verwijder nationaliteit en etniciteit uit risicoprofielen

Bij de toeslagenaffaire zijn naar schatting 26.000 ouders ten onrechte beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft een groot aandeel van deze ouders mede gecontroleerd vanwege hun dubbele nationaliteit of migratieachtergrond. Dat laat nog maar eens zien dat het opnemen van nationaliteit en etniciteit in zogenaamde risicoprofielen leidt tot discriminatie. RADAR vindt dat dit zo snel mogelijk moet stoppen en schaart zich achter de oproep aan de Tweede Kamer om deze risicoprofielen zo snel mogelijk aan te passen. Deze oproep is gedaan door Control Alt Delete en wordt ondersteund door alle antidiscriminatievoorzieningen van Discriminatie.NL. Hieronder de volledige tekst van de oproep

Oproep

Wat is er gebeurd?
Op vrijdag 15 januari 2021 is het kabinet Rutte III gevallen over de ‘toeslagenaffaire’. Dit gebeurde nadat de Tweede Kamer een onderzoek publiceerde over wat er allemaal verkeerd ging (Ongekend Onrecht). Vanuit Controle Alt Delete volgen wij dit onderwerp op de voet omdat de Belastingdienst, net als de politie en de Koninklijke Marechaussee, werkt met risicoprofielen waarbij etniciteit onderdeel uitmaakt van het risicoprofiel.

In de kabinetsreactie op het rapport schreef de regering: “ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit en ouders met een dubbele nationaliteit hadden alleen al op basis daarvan meer kans om door de Belastingdienst gecontroleerd te worden. Het kabinet betreurt dit ten zeerste en wil ervoor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.”

Dit nooit meer
Het kabinet (h)erkent met deze reactie dat Nederlanders structureel ongelijk behandeld werden door de Belastingdienst. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde eerder al dat er sprake was van discriminatie op nationaliteit. Samen met het kabinet zeggen wij: dit nooit meer!

Wij roepen de Tweede Kamer op om het onderzoek van het College voor de Mensenrechten niet af te wachten. Zet alvast die eerste belangrijke stap en zorg ervoor dat de risicoprofielen aangepast worden: nationaliteit en etniciteit mogen nooit onderdeel uitmaken van een (geautomatiseerd) risicoprofiel.

Het stellen van een duidelijke norm is een noodzakelijke eerste stap in het tegengaan van discriminatie en institutioneel racisme. Deze norm moet gaan gelden voor de Belastingdienst, de politie, de KMar, het UWV en de andere 54 overheidsinstanties die gebruik maken van voorspellende algoritmes.