Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Veel meldingen bij RADAR over uitlating van burgemeester Mikkers van Den Bosch

Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft een uitlating gedaan waarover in de Marokkaanse gemeenschap en daarbuiten veel onrust is ontstaan. Hij deed dat woensdag 31 oktober tijdens een bewonersbijeenkomst over de komst van een AZC naar Den Bosch. Een bewoonster liet zich discriminerend uit over Syriërs. Nadat ze stelde: ‘Alles wat er gebeurt, Syrië staat bovenaan’, reageerde de burgemeester met de opmerking: ‘Dat is niet waar, dat is Marokko’.

Mensen voelen zich gediscrimineerd en weggezet

RADAR heeft sinds woensdagavond 1 november ruim 50 meldingen ontvangen over de uitlating van de burgemeester. Er kwamen ook meldingen binnen over het feit dat hij de discriminerende opmerking van de bewoonster over Syriërs niet tegensprak. Melders voelen zich gediscrimineerd, gestereotypeerd, vernederd of weggezet als criminelen. Zij vinden het onbegrijpelijk en teleurstellend, zij zijn verontwaardigd en boos en ze geven aan dat hun vertrouwen in de burgemeester diep is geschaad. Melders geven aan zich onveilig te voelen met een burgemeester die hen aldus typeert. Meldingen komen onder andere van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond die zich inzetten voor verbinding en participatie in de Bossche samenleving. Ook bij andere antidiscriminatievoorzieningen  in het land zijn meldingen binnengekomen.

Burgemeester moet het goede voorbeeld geven

RADAR heeft begrip voor de onvrede bij de melders. RADAR vindt de betreffende uitlating niet passend vanuit het perspectief van een inclusieve samenleving waarin mensen niet worden buitengesloten vanwege hun afkomst of andere persoonlijke kenmerken. Een burgemeester heeft daarin het goede voorbeeld te geven, zeker in de huidige tijd waarin polarisatie op de loer ligt. Als RADAR verwachten wij juist van leiders dat zij zich uitspreken tégen discriminatie en uitsluiting (in dit geval dus de uitspraak van de bewoonster over Syriërs), zich verbindend uitspreken naar alle inwoners en in alles uitdragen dat gelijke behandeling van iedereen essentieel is en verankerd ligt in artikel 1 van onze Grondwet. Het uitdragen van deze sociale normering is van groot belang om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Uitspraak voedt vooroordelen

De omvang en de inhoud van de meldingen bij RADAR laten zien dat de uitspraak een heel gevoelig punt raakt in onze samenleving. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er bij gemeenten structureel sprake is van racisme en discriminatie. Een dergelijke opmerking voedt vooroordelen over Marokkaanse Nederlanders en kan zo juist tot discriminatie leiden. Het niet tegenspreken van een discriminerende opmerking van een bewoonster over Syriërs heeft volgens RADAR hetzelfde negatieve effect.

Werken aan herstel van vertrouwen

De excuses van burgemeester Mikkers zijn voor sommige betrokkenen niet voldoende. Dit heeft geleid tot negatieve reacties en nieuwe meldingen waarin mensen aangeven dat zij de excuses niet accepteren. RADAR constateert dat herstel van vertrouwen meer vergt dan excuses alleen.  

Hoe verder?

RADAR is over deze kwestie in contact met de gemeente Den Bosch. RADAR zal de eigen zorgen, maar met name ook de zorgen van de tientallen melders delen met de gemeente Den Bosch. De gemeente heeft al haar partners in het lokale netwerk ‘Met Elkaar Bosschenaar’ expliciet verzocht om een dergelijke terugkoppeling. RADAR neemt contact op met de lokale Marokkaanse gemeenschap om de onvrede te bespreken en of en hoe vertrouwen en verbinding weer hersteld kunnen worden.