Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Powerday: programma voor teambuilding en groepsempowerment

Jongeren kunnen jarenlang bij elkaar in de klas zitten, maar hoe goed kennen ze elkaar? Meestal heeft iedereen toch zijn eigen vertrouwde groepje. Bij een misverstand is het al snel ‘wij’ tegenover‘ zij’. En wat als een student zich anders voelt – of dat stempel krijgt – en helemaal nergens bij hoort? Op een Powerday leren studenten elkaar beter kennen. Maskers af! Contact maken.

Programma


De Powerday is een grensverleggende methode om pesten tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Met zo’n 50 tot 100 studenten (plus docenten en zorgbegeleiders van de onderwijsinstelling) doen we in de aula of gymzaal een serie confronterende Powerschool-oefeningen. Een van de onderdelen is de ‘over de streep’-oefening waarbij studenten reageren op een statement, bijvoorbeeld ‘ik ben weleens gepest door iemand hier in de groep’. Als studenten dit herkennen, steken ze over. Oefeningen als deze worden afgewisseld met groepsgesprekken over vooroordelen en pesten. Uiteraard delen de studenten wat ze willen delen, niemand wordt verplicht of gedwongen. Wel worden studenten uitgedaagd om uit hun comfortzone te komen en hun verhaal of ervaringen te delen met elkaar. Op een Powerday werken altijd getrainde jongeren (stagiaires en vrijwilligers van RADAR) mee. Juist omdat ze heel dicht bij de studenten staan, heeft hun coaching extra zeggingskracht.

Resultaat


De ervaring leert dat een Powerday begrip voor elkaar stimuleert. Studenten durven zich kwetsbaar op te stellen, zeker wanneer blijkt dat ze niet de enige zijn. Studenten krijgen een completer beeld van elkaar en vooroordelen brokkelen af. Achter ieder persoon blijkt een heel verhaal te zitten. Als klas maak je met elkaar iets heel intens mee en dat verbindt. Studenten die de Powerday hebben meegemaakt durven elkaar in de klas beter aan te spreken en er zijn minder incidenten. En wanneer je beter in je vel zit dan doe je vaak ook beter je best op school. Aanwezige docenten geven aan na een Powerday meer binding en betrokkenheid te voelen in hun relatie met de studenten.

Geschikt voor


Studenten, docenten, mentoren, medewerkers van zorgteams en onderwijsadviseurs