Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Masterclasses voor docenten


Onderwerpen als discriminatie, racisme, vooroordelen, homoseksualiteit, gender of cultuurverschillen bespreekbaar maken in de klas is niet altijd eenvoudig. Ook kunnen er conflicten spelen tussen leerlingen, waarbij leerlingen elkaar discrimineren of bevooroordeelde opmerkingen maken over anderen. Hoe ga je daar als docent mee om?

Programma (ook online)


RADAR organiseert masterclasses die docenten/mentoren stimuleren om maatschappelijk gevoelige en taboeonderwerpen te adresseren en te agenderen. Ook wordt tijdens een masterclass dieper ingegaan op het vergroten van kennis over het thema diversiteit, inclusie en discriminatie.

1) Omgaan met …
Uit onze ervaring weten we dat mbo-docenten het soms lastig vinden om het gesprek te voeren met studenten over gevoelige onderwerpen zoals discriminatie, racisme, homoseksualiteit etc. Docenten/mentoren worden hierin weerbaarder gemaakt en krijgen handelingsvaardigheden aangereikt voor het omgaan met ongemakkelijke discussies en ongewenste opinies in de klas. Tijdens de training wordt gewerkt met diverse interactieve werkvormen en theoretische onderbouwing. Tevens ontvangen de deelnemers een na afloop een toolkit met verschillende werkvormen om eigenhandig toe te passen.

2) Cultuursensitief werken
Culturele verschillen kunnen leiden tot miscommunicatie. Wat de een normaal vindt, kan de ander vreemd vinden. Wat de een als humor ziet, ziet de ander als beledigend. Ook kan iemand zich ‘anders’ behandeld voelen, terwijl de ander misschien de intentie daartoe niet had. Tijdens deze workshop leren deelnemers bewuster om te gaan met (vermeende) culturele verschillen en gevoelens en verwachtingen op dit vlak. Middels een praktische oefening wordt bespreekbaar gemaakt hoe verschillende (culturele) verwachtingen kunnen leiden tot miscommunicatie, ongewilde conflicten of (onbewuste) uitsluiting. Deelnemers wordt een veilige plek geboden om te leren en te werken aan het verbreden van handelingsvaardigheden.

Tijdens de training worden er naast theoretische kennis ook veelvuldig interactieve werkvormen ingezet.

Geschikt voor


Docenten, mentoren, medewerkers van zorgteams en onderwijsadviseurs