Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Hot Topics: Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

In elke schoolklas zijn er onderwerpen waarover de meningen botsen: Is Zwarte Piet wel of niet een racistische karikatuur, denk je bij vluchtelingen aan slachtoffers van oorlogen en geweld of aan gelukszoekers, wie is verantwoordelijk voor terroristische aanslagen? Ook als het gaat om homoseksualiteit, gender of religie, kunnen studenten een hard oordeel hebben over ‘anderen’. Hierdoor ontstaan soms verschillende groepen in de klas én in de samenleving, die elkaar ontwijken of juist met elkaar in botsing komen. Hoe maak je deze ‘hot topics ‘ in de klas bespreekbaar?

Programma (ook online)

Deze lessenreeks kan offline of online gegeven worden. Onder begeleiding van trainers en peer educators van RADAR, gaan studenten op een respectvolle manier, door middel van dialoogmethodes, met elkaar het gesprek aan over thema’s die tot gepolariseerde verhoudingen kunnen leiden. Doel is om studenten aan het denken te zetten, zodat ze meer begrip krijgen voor elkaar en voor de in hun ogen afwijkende perspectieven, ervaringen en meningen van anderen. Respect begint met het besef dat de wereld niet zwart of wit is, maar vele grijstinten bezit. Onze aanpak gaat uit van een intersectionele benadering van burgerschap, inclusie en diversiteit. Hot Topics kan bijdragen aan een meer toegankelijke sfeer in de klas.

RADAR gelooft in de kracht van ‘peer educators’. Door ons getrainde jongeren worden ingezet om de interacties en gesprekken te begeleiden. Naast kennisoverdracht over discriminatie, maken we gebruik van interactieve oefeningen en gaan de studenten in dialoog met elkaar. We zetten in op het delen van ervaringen. We stimuleren dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen en dat men naar elkaar luistert.

De toegepaste werkvormen zijn gebaseerd op de volgende vier strategieën:
1) Empathie bevorderen door ontmoeten en inleven.
2) Versterken van de sociale norm (discriminatie wordt niet geduld).
3) Bewustwording van vooroordelen en stereotypering.
4) Dialoog voeren, luisteren, debatteren en argumenteren.

Resultaat


Studenten doen kennis op over onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, racisme, gender en seksuele diversiteit. Studenten krijgen meer begrip voor het perspectief van anderen. Hot Topics kan bijdragen aan een veiligere sfeer in de klas.

Geschikt voor

Studenten, docenten, mentoren, medewerkers van zorgteams en onderwijsadviseurs

Duur

Geen groep of school is hetzelfde. Daarom biedt RADAR diverse mogelijkheden van Hot Topics aan.

  1. Hot Topic Light: Informatieve gastles van 1 lesuur
  2. Hot Topic Original: 4 lessen per klas
  3. Hot Topic Special 2 of 3 lessen per klas
  4. Hot Topic Masterclass: verdiepingsles op maat van 1 lesuur