Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Beleidsadvies voor organisaties en bedrijven

RADAR adviseert bedrijven en organisaties over hoe ze beleid dat discriminatie tegengaat kunnen formuleren en implementeren. Hiermee wil RADAR bijdragen aan structurele oplossingen en een reguliere aanpak voor diversiteit en inclusie. Beleidsadvies geven wij in combinatie met praktische tools om te groeien naar een inclusieve organisatie: denk aan stappenplannen, concrete richtlijnen en handvatten voor collega’s, leidinggevenden, ondernemingsraden en HR-professionals. 

Werkgevers met personeel zijn wettelijk verplicht om maatregelen tegen discriminatie te nemen en ervoor te zorgen dat de aanpak van discriminatie is geborgd. Dit levert een werkgever verschillende voordelen op: een aangenamer werkklimaat, minder ziekteverzuim en een kleinere kans op conflicten op de werkvloer.

Verandermanagement

RADAR gebruikt bijvoorbeeld ‘storytelling’ als een veranderinstrument voor bedrijven en organisaties bij (beleids)vraagstukken over diversiteit, antidiscriminatie en inclusiviteit. Ieder mens zit vol verhalen: over levenservaringen, gebeurtenissen op het werk en relaties met anderen. Door bewust of onbewust verhalen te vangen en te vertellen, geven we betekenis aan onze ervaringen en zin aan wat we doen. Storytelling is een methodiek om met zulke verhalen te werken, bijvoorbeeld om concrete projectresultaten inzichtelijk te maken, om abstracte thema’s en beleidsonderwerpen te verduidelijken en om ervaringen van cliënten, studenten, burgers en beroepskrachten op een heldere en aansprekende manier aan het licht te brengen. Bedrijven maken gebruik van dit instrument om de eigen werkcultuur te onderzoeken en verbeteren.