Landelijke meldingen Discriminatie 2016

21 maart 2017, Rotterdam 

 

Factsheet met landelijk overzicht van gemelde discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in 2016

 

21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ter gelegenheid hiervan publiceert de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij ADV's zijn binnengekomen in 2016.

 

Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. De meeste meldingen gaan, net als voorgaande jaren, over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst / huidskleur (1.937 meldingen). Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheldpartijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels.

 

Meldingen vanwege seksuele gerichtheid zijn ten opzichte van 2015 flink gestegen. Datzelfde geldt voor de grond politieke gezindheid. Dit is te verklaren door de situatie die in Nederland ontstond na de mislukte staatsgreep in Turkije.


Circa 7% van het totaal aantal meldingen betreft godsdienst, meestal het islamitische geloof.

De ADV's registreren ook de terreinen waarop de discriminatiemeldingen zich afspelen. De arbeidsmarkt is hier al jaren de meestgenoemde categorie. Wel is het aantal meldingen van arbeidsmarktdiscriminatie dit jaar gedaald. Zaken die zich voordoen op de arbeidsmarkt zijn het meest gebaseerd op respectievelijk de gronden ras, leeftijd, geslacht en godsdienst.


Het terrein publieke en politieke opinie (waaronder uitspraken van politici en columnisten vallen),
is flink gestegen. Het betreft 509 meldingen, 11% van het totaal. In de factsheet zijn ook cijfers opgenomen over de manier waarop de gemelde discriminatie zich heeft geuit. Daarnaast staat een aantal voorbeelden van zaken beschreven.

 

Uit onderzoek blijkt dat veel discriminatie-incidenten nergens worden gemeld en daardoor buiten de registraties blijven. Dit jaaroverzicht is mede daarom één van de bronnen waar naar gekeken moet worden om een meer volledig beeld van discriminatie in Nederland te krijgen. 

 

Antidiscriminatievoorzieningen voorkomen en bestrijden discriminatie en streven gelijke behandeling na. ADV's behandelen klachten en meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelen en rapporteren over de cijfers aan gemeentes en indirect aan de Rijksoverheid. 

 

Lees hier de factsheet >>

 

  • Zoeken

Naar boven