Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

RADAR/Art.1 tekent Charter Diversiteit

Inclusieve bedrijfscultuur benut de kracht van verschillen

TWEEDE GROEP WERKGEVERS TEKENT CHARTER DIVERSITEIT

Vanmiddag heeft een tweede groep werkgevers uit de private en publieke sector zich aangesloten bij het Charter Diversiteit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag tekenden 21 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 43 ondertekenaars.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking.

Minister Plasterk verklaarde kort en krachtig: “Je bent als team effectiever als je divers bent.”

Michaël van Straalen, sprekend namens VNO-NCW/MKB-Nederland, benadrukte ook het belang van diversiteitsbeleid: “Werken aan diversiteit is onontkoombaar. De diversiteit in de samenleving moet z’n weerslag krijgen in onze organisaties. Diversiteitsbeleid is ook van belang voor de toekomst van bedrijven. Het is een business-case. Als je daar geen invulling aan geeft, ben je eigenlijk maatschappelijk onverantwoord aan het ondernemen.”

Ondertekenaars

Het Charter Diversiteit is vandaag ondertekend door Algemene Bond van Uitzendondernemingen, Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN, College voor de Rechten van de Mens, KPN, Mind at Work, MN Services, Openbaar Ministerie, PGGM, PwC, Radar/Art. 1, Randstad Groep Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, USG People en VNO-NCW/MKB-Nederland en door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Financiën (incl. de Belastingdienst), Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. De eerste groep van 22 werkgevers ondertekende het Charter bij de presentatie van het project Diversiteit in Bedrijf op 2 juli jl.

Diversiteit in bedrijf

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten

Lees meer op de website van Diversiteit in Bedrijf