Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Wat is bekend over interventies bij discriminatie in het amateurvoetbal?

In de periode 2010-2021 zijn diverse beleidsinterventies ondernomen om discriminatie en/of racisme aan te pakken in het voetbal. Veel van deze interventies maken deel uit van nationale beleidsprogramma’s om ongewenst gedrag in het voetbal of breedtesport in het algemeen uit te bannen. De meest recente daarvan is ‘Ons voetbal is van iedereen’ dat op 8 februari 2021 werd gelanceerd. Dit beleidsprogramma bestaat uit een pakket van ruim twintig maatregelen en interventies en richt zich zowel op het betaald voetbal als het amateurvoetbal. Van 2011 tot en met 2018 liep het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarin werd ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag in de breedtesport. Na afloop van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ werd door het ministerie van VWS een nieuw beleidsprogramma geïnitieerd: ‘Nationaal Sportakkoord’. Dit Nationaal Sportakkoord is door het ministerie van VWS, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op 29 juni 2018 ondertekend en liep tot en met 2021. Al deze beleidsprogramma’s zijn door het Mulier Instituut gemonitord.

De beleidsprogramma’s ‘Naar een veiliger sportklimaat’ en ‘Nationaal Sportakkoord’ hebben een meer algemene doelstelling dan het beleidsprogramma ‘Ons voetbal is van iedereen’, dat specifiek is opgezet om discriminatie en racisme aan te pakken. Hieronder wordt een inventariserend overzicht gegeven van de interventies tegen discriminatie die deze programma’s bevatten.

Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:

  1. Training en voorlichting
  2. Signaleren
  3. Sanctioneren