Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Sterke vermoedens, maar geen bewijs

In dit verkennende onderzoek staat de vraag centraal hoe ervaringen en vermoedens van discriminatie bij woningverhuur in Rotterdam eruitzien en hoe woningzoekenden erop reageren. Het onderzoek laat zien dat er bij woningverhuur met name discriminatie wordt ervaren op grond van etniciteit. Discriminatie bij woningverhuur is lastig te herkennen en te bewijzen, omdat woningzoekenden in de meeste gevallen geen inzicht krijgen in de afwegingen die worden gemaakt bij de selectie van kandidaat-huurders. Slechts één respondent met een migratieachtergrond kreeg te maken met openlijke discriminatie.

Meestal hebben respondenten van kleur (sterke) vermoedens en geen bewijzen dat zij worden gediscrimineerd door makelaars en verhuurders. Het is vaak door een optelsom van ervaringen dat zij ervan overtuigd raken dat er sprake is van discriminatie. Door het gebrek aan bewijs kunnen respondenten weinig doen om iets aan de situatie te veranderen.

Dit onderzoek geeft inzicht in discriminatie-ervaringen en vermoedens van discriminatie van woningzoekenden op de Rotterdamse huurwoningmarkt. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de individuele impact van deze discriminatie en welke copingstrategieën gedupeerden hanteren.