Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Monitor Discriminatie 2020 Oost-Brabant

Deze monitor brengt de aard en omvang in beeld van geregistreerde incidenten en discriminatie-ervaringen in de politieeenheid Oost-Brabant in 2020. Het is aannemelijk dat het aantal incidenten in werkelijkheid hoger ligt. Mensen vinden het herkennen, benoemen en/of melden van discriminatie vaak lastig. Om die reden is er sprake
van onderrapportage (SCP, Discriminatie herkennen, benoemen en melden, 2017).

Een toelichting op de cijfers staat op discriminatie.nl.