Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Landelijk rapport ‘Discriminatiecijfers in 2022’

In het Landelijk rapport ‘Discriminatiecijfers in 2022’ worden de cijfers van de Nationale Politie (hierna: politie) en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) over discriminatie naast elkaar gepresenteerd. In de analyse zijn daarnaast gegevens opgenomen van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren: het meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND), het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Gemeenten voldoen aan de rapportageverplichting die zij hebben in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) door de gemeentelijke ADV-data te leveren voor dit landelijke rapport. Met de jaarlijkse rapportage over meldingen en registraties van discriminatie, houden de betrokken organisaties zicht op de cijfers en delen zij welke soorten incidenten bij hen bekend zijn.

Toelichting discriminatiecijfers 2022