Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Landelijk rapport ‘Discriminatiecijfers 2021’

Dit rapport geeft inzicht in de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2021 door een officiële instantie zijn geregistreerd. Meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten, verzoeken om een oordeel en vragen bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) en gegevens van het meldpunt internetdiscriminatie MiND (hierna: MiND), de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman worden naast elkaar gepresenteerd.

Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal meldingen en incidenten die de ADV’s en de politie registreren. Ook het College en de Nationale ombudsman ontvangen meer meldingen en verzoeken dan eerder. Alleen bij MiND en de Kinderombudsman is sprake van een daling van het aantal meldingen. De ADV’s registreren in 2021 6.922 discriminatiemeldingen, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2020. Bij de politie worden 6.580 discriminatie-incidenten geregistreerd, een stijging van 7 procent. Het College ontvangt 739 verzoeken om een oordeel, een stijging van 16 procent, en daarnaast 5.286 meldingen en vragen over gelijke behandeling (bijna twee keer zoveel als in 2020). Download hier het hele rapport.