Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Inclusiever Vught: Een verkennend onderzoek naar discriminatie tegen LHBT+ personen en racisme

Op verzoek van de gemeente Vught is antidiscriminatiebureau RADAR aan de slag gegaan met een onderzoek naar anti-LHBT+-discriminatie en racisme. Met de uitkomsten van dit onderzoek streeft de gemeente Vught ernaar haar bestaande beleid te optimaliseren zodat het nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep waar onderzoek naar is gedaan.