Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Nieuw convenant ondertekend voor structureel onderzoek naar discriminatie in Rotterdam

Delegaties van de Erasmus Universiteit, Antidiscriminatiebureau RADAR en de Gemeente Rotterdam kwamen op maandag 27 mei bij elkaar om het nieuwe convenant te ondertekenen voor het Rotterdam Inclusivity Project. Hiermee wordt voor de komende vier jaar het structurele onderzoek naar patronen van discriminatie, racisme en ongelijkheid in Rotterdam voortgezet.

Het Rotterdam Inclusivity Project richt zich vanaf 2021 op het onderzoeken van discriminatie in de stad en draagt met haar inzichten bij aan het verbeteren van het beleid. De afgelopen jaren is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar discriminatie in Rotterdam als geheel en naar de buurten. Deze kwantitatieve basis stelt het team in staat om zich de komende periode te richten op kwalitatief onderzoek naar hoe verschillende vormen van discriminatie zich manifesteren in de stad.

Resultaten

Daarnaast doelt het project erop de resultaten van de onderzoeken en de gebruikte data openbaar te maken op een nieuwe website die momenteel in de maak is. Deze website wordt een plek waarop een breed publiek van maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden zelf met de data aan de slag kunnen gaan.

Verdiepingsslag

De herbevestiging van de samenwerking maakt een nieuwe verdiepingsslag mogelijk in het verkrijgen van inzicht in discriminatiepatronen en het ontwikkelen van effectieve strategieën om discriminatie in Rotterdam tegen te gaan. Deze lange termijnalliantie biedt ruimte voor de drie partijen om hun doelen in synergie te behalen: voor de gemeente biedt het de mogelijkheid om evidence-based beleidsvorming op het gebied van antidiscriminatie en inclusie te creëren, RADAR kan haar kennis van discriminatie-ervaringen inbrengen en de gemeente adviseren, en de Erasmus Universiteit kan ‘middenin de stad’ onderzoek uitvoeren en kennis delen met de betrokken organisaties.

Convenant

Het convenant werd ondertekend door Annemarie Willemsen, afdelingshoofd Samenleven bij de Gemeente Rotterdam, Sjaak van der Linde, directeur-bestuurder van antidiscriminatiebureau RADAR en prof. dr. Peter Scholten namens de Erasmus Universiteit Rotterdam.