Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Met welke vragen over de coronamaatregelen kun je bij RADAR terecht?

De coronamaatregelen roepen veel vragen op. Dat is begrijpelijk, want soms zijn de maatregelen of overheidsbeslissingen niet voor iedereen duidelijk. RADAR krijgt veel vragen en klachten over de coronamaatregelen. Niet in alle gevallen kan RADAR antwoord geven op vragen of klachten in behandeling nemen. Hieronder lees je voor welke vragen en klachten je contact kan opnemen met RADAR.  Ook vertellen we waar je met andere vragen terecht kan. 

RADAR is een antidiscriminatievoorziening. Met al je vragen of klachten over discriminatie, ongelijke behandeling of racisme kun je bij ons terecht. Onze gespecialiseerde klachtbehandelaars staan voor je klaar om een luisterend oor te bieden en je te ondersteunen bij je melding. Ook anoniem kun je discriminatie melden, bijvoorbeeld als je getuige bent van racisme of ongelijke behandeling van iemand met een beperking. RADAR is er voor alle gevallen en gevoelens van discriminatie.  

Heb je vragen over maatregelen van de rijksoverheid? 

Vragen en klachten over coronamaatregelen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen, omdat dit buiten het werkterrein van RADAR valt. Graag verwijzen we voor klachten en vragen over coronamaatregelen naar de Nationale Ombudsman. Deze behandelt klachten over de overheid.  

Heb je vragen over mensenrechten? 

Heb je vragen over de coronamaatregelen in verband met de mensenrechten? Dan kun je terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen je verder helpen bij vragen over of bezwaren tegen de coronamaatregelen of een mogelijk vaccinatiebewijs.  

Heb je vragen over jouw privacy? 

Maak je je zorgen over je privacy? Bijvoorbeeld in verband met de app Coronamelder? Of de gegevens die de GGD nu tot haar beschikking heeft? Stel dan je vraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je vragen omdat je geen mondkapje kunt dragen?  

Kun je om medische redenen geen mondkapje dragen? En word je daarom geweigerd in bijvoorbeeld winkels? Dan kun je een melding doen bij RADAR. Het gaat hier namelijk mogelijk om verboden onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte. In dit artikel geven we hier meer informatie over.  

Algemene informatie  

Heb je andere vragen over het coronavirus, testen of de maatregelen? Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid.