Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Lening weigeren vluchteling is discriminatie

Antidiscriminatiebureau RADAR heeft met succes geageerd tegen het weigeren van een lening aan een vluchteling met een tijdelijke verblijfstatus. De man wilde een aankoop doen op de website van een grote aanbieder van consumentenelektronica en vroeg hiervoor een krediet aan. De weigering van Santander Consumer Finance Benelux B.V. om de lening te verstrekken is verboden onderscheid op grond van nationaliteit, zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens.

De man, die zich bij antidiscriminatiebureau RADAR meldde, woont sinds 2014 in Nederland en heeft een betaalde baan. Op 24 augustus 2019 verloopt zijn tijdelijke verblijfsvergunning type III, waarna hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan aanvragen. De man vroeg in juni vorig jaar een krediet aan van ruim 1.500 euro, met een looptijd van 24 maanden. De weigering van de kredietverstrekker betekent volgens de man dat hij als vluchteling uitgesloten is van de mogelijkheid om een krediet te verkrijgen. Hij zocht contact met antidiscriminatiebureau RADAR, die namens hem een verzoek om een oordeel indiende bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het aanbieden van een krediet is een zakelijke dienst waarvoor geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van nationaliteit. In het verweer gaf Santander Consumer Finance aan te willen voorkomen dat kredietnemers het land verlaten zonder hun schuld af te lossen. Daarbij is een kredietverstrekker wettelijk verplicht erop toe te zien dat een aanvrager geen onverantwoord krediet aangaat. Santander verleent wel krediet aan niet EU-ingezetenen met een verblijfsvergunning van het type 1,2 4 of 5 als ze een geldig paspoort kunnen overleggen.

De uitzondering voor verblijfsvergunning type 3 heeft er volgens Santander mee te maken dat deze vluchtelingen mogelijk eerder uitgezet worden als de IND de aanvraag afwijst. Volgens het College is deze bewering niet waar en worden tijdelijke verblijfsvergunning, ook type 3, alleen ingetrokken in uitzonderlijke gevallen. Daarmee heeft Santander geen geldige reden meer om een uitzondering te maken voor mensen met een tijdelijke vergunning type 3. Het College oordeelt dan ook dat hier sprake is van verboden onderscheid op grond van nationaliteit.